Obaveze izveštavanja o otpadu - Ekološka taksa

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bežanijska 30, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 10 do 16h
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

5%
popust
CENA: 10500 din

Opis kursa

OBAVEZE IZVEŠTAVANJA O OTPADU

Vreme i mesto odžavanja: 21.oktobar 2017, hotel Šumadija, Šumadijski trg 8, Beograd

 

Zašto učestvovati?

Proizvođač i vlasnik otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu (Sl.glasnik RS br.95/2010 i 88/2015). Izveštavanje je u ovoj oblasti regulisano i Pravilnikom o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (Službeni glasnik RS, br. 21/2010 i 10/2013 ) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, Sl. glasnik RS, br. 89/2009, 8/2010 i 21/2010, 54/2010, 86/2011, 41/2013 – dr. pravilnik i 3/2014).

Osim godišnjih izveštaja preko aplikacije se dostavljaju i izveštaji u skladu sa Pravilnikom o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada, obrascu prethodnog obaveštenja, načinu njegovog dostavljanja i uputstvu za njihovo popunjavanje (“Službeni glasnik RS”, broj 17/17).

Ishodi: Nakon seminara polaznici će biti obučeni za popunjavanje aplikacije za izveštavanje, i upoznati sa obavezama koje se tiču izveštavanja i rokova za plaćanje ekološke naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.


PROGRAM:

  • Obaveza izveštavanja proizvođača otpada,
  • Obaveza izveštavanja operatera otpada,
  • Obaveza izveštavanja obveznika plaćanja ekološke naknade , odnosno privrednog subjekta koji stavlja na tržište proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada,
  • Pitanja, odgovori i instrukcije za rešavaje konkretnih problema.

 

INFORMACIJE:

  • Kotizacija: 10.500 dinara (Savet nije u sistemu PDV-a) i obuhvata nastavu, nastavni materijal, i koktel za učesnike.
  • Popusti: Za uplatu u roku od 5 dana odobravamo 5% pospusta, kao i dodatne popuste za više učesnika iz iste organizacije.
  • Nakon završetka seminara, svi učesnici dobijaju odgovarajući Sertifikat Savet.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com