NLP practitioner za lidere budućnosti

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kancelarija: prostorije HR Centra, Resavska 48/1/12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
8 meseci
Vreme održavanja:
celodnevni, vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 510 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Studiraš i razmišljaš o tome šta i kako dalje?

Imaš ideju za posao i želiš da je uspešno pokreneš?

Već radiš i želiš da unaprediš karijeru ili poslovanje?

ŠTA MOGU DA OČEKUJEM?

Program NLP PRACTITIONER ZA LIDERE BUDUĆNOSTI sastavljen je iz devet modula koji će ti pomoći da ovladaš tehnikama i veštinama koje razlikuju najuspešnije:

 • Postaviš i uspešno ostvariš svoje ciljeve
 • Postaneš moćan i inspirativan komunikator
 • Otkriješ i promeniš uverenja koja te ograničavaju ka uspehu
 • Promeniš svoje neželjene reakcije i ponašanja u željene
 • Vladaš situacijama, svojim stanjima, emocijama i umom
 • Postaneš vešt u čitanju neverbalne komunikacije
 • Izgradiš odnos saradnje i poverenja sa ljudima oko sebe
 • Upravljaš stresom i konfliktima
 • Pokreneš svoju i motivaciju drugih ljudi
 • Uspešno prezentuješ, pregovaraš i vodiš projekte

KOLIKO TRAJE I KADA SE ODRŽAVA PROGRAM?

Trajanje NLP treninga programa je 18 dana, raspoređenih u 9 vikend modula u periodu od devet meseci (subota i nedelja) od 9:30-17:30 sati.

KAKO IZGLEDA PLAN RADA?

I modul: POSTANI USPEŠAN KOMUNIKATOR 

Uvod u NLP (šta je NLP, tvorci, asocijacije, HNLP škola)
Komunikacijski model NLP
Ključ uspeha u komunikaciji– izoštrenost čula, fleksibilnost i usaglašenost
Fleksibilnost:
Osnovni principi NLP
Osnovni principi Humanističke neurolingvističke psihologije
Svesni i nesvesni um
Izoštrenost čula:
Reprezentativni sistemi (kako primamo i obrađujemo informacije, razlike među ljudima)
Pokreti očiju – značenje i upotreba u svakodnevnim situacijama
Rapor – usaglašenost
Kalibriranje
Prati prati vodi
Fokusiranost na ishode
Vežbe I: Postavljanje izazovnih i ostvarljivih ciljeva

II modul: GOVORI JEZIKOM UTICAJA 

Promena nivoa apstrakcije – kada treba dati opštu sliku, a kada biti detaljan
Komunikacijski model NLP – filteri u komunikaciji: generalizacija, brisanje i izvrtanje
Miltonovi jezički obrasci – hipnotički obrasci i njihova upotreba u svakodnevnom životu
Meta pitanja – kako postavljati pitanja i sprečiti nesporazume, utvrditi razlike u mišljenju, dati nove mogućnosti sebi i sagovornicima
Promena referentnog okvira – promena percepcije
Reframing


III modul: UPRAVLJAJ SVOJIM EMOCIJAMA 

Elementi tehnika u NLP:
Asocijacija/disocijacija
Sidrenje
Metafore
Submodaliteti
Sidrenje – tehnike promene neželjenih reakcija:
Kinestetičko sidro
Krug izvrsnosti – circle of excellence
Rušenje sidara
Metafore – šta su metafore, kako ih kreirati, kako ih koristiti tokom prezentacija, sastanaka, pregovora, u motivisanju, pri otklanjanju otpora u komunikaciji
Vežbe II: Feedback

IV modul: ŽIVI ONO ŠTO TI JE VAŽNO 

Kongruencija i nekongruencija
Vrednosti i uverenja
Formula uspeha
Neurologički nivoi
Programiranje cilja pomoću identiteta
Vežbe III: Coaching proces i alati

V modul: PREVAZIĐI IZAZOVNE SITUACIJE 

Submodaliteti – kako ljudi kodiraju u svom umu iskustva i kako ih koristiti za promenu onoga što nas ograničava
Tehnike:
Promena emocionalnog odnosa prema događajima
Promena uverenja koja nas ograničavaju
Rešavanje fobija
Swish
Perceptivne pozicije
Upravljanje konfliktima
Pregovaranje 2018.
Između V i VI modula sprovodi se testiranje učesnika Inspire alatom

VI modul: UNAPREDI SVOJE SPOSOBNOSTI 

Metaprogrami – obrasci ponašanja (uz Inspire alat)
Strategije – kako ljudi pamte, kupuju, motivišu se i kako povećati svoje sposobnosti u području koje nas interesuje
Strategija odlučivanja
Strategija motivacije
Disney-eva strategija kreativnosti
Vežbe IV: integracija znanja, priprema za sertifikaciju

VII modul: DOŽIVI PROMENU 

Tehnike ličnog rasta i razvoja kojima se rešavamo neželjenih reakcija, upravljamo svojim emocijama, povećavamo ličnu efikasnost i kreativnost:
Reframing – preuokviravanje u 6 koraka
Squash – rešavanje dilemma
Rešavanje trauma
Istraživanje i menjanje lične istorije
Vremenska linija
Koncept vremena i vremenskih linija
Programiranje cilja na vremenskoj liniji

VIII MODUL: Sertifikacija – testiranje i prezentacije polaznika
Modelovanje uspešnih strategija – slamanje daske

RASPORED MODULA:

MODUL
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
DAN
02 - 03
23 - 24
13 - 14
11 – 12
01 – 02
07 - 08
21 - 22
12 – 13
MESEC
Mart
Mart
April
Maj
Juni
Septembar
Septembar
Oktobar
GODINA
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
VEŽBE PETKOM

PRED MODUL:

II, IV, V, VII

2019/20

 

 

ŠTA OBUHVATA STIPENDIJA?

Stipendija za program Lider Budućnosti obuhvata finansijsku podršku u iznosu od 570 EUR u dinarskoj protivvrednosti. Preostalih 470 EUR u dinarskoj protivvrednosti stipendisti plaćaju sami uz mogućnost plaćanja na više mesečnih rata. Dodatno je potrebno izdvojiti 40eur za testiranje Inspire alatom koji koristimo za utvrđivanje uobičajenih ponašanja, potencijala i prostora za rast i razvoj.
Pored finansijske podrške, stipendija obuhvata i kontinuirano mentorstvo tokom svih osam meseci trajanja programa. trajanja programa.

KOLIKO STIPENDIJA SE DODELJUJE?

Ukupno dodeljujemo 12 stipendija za polaznike programa.

Potrebno je da ispunjavaš sledeće uslove da bi se prijavio na konkurs za stipendiju: da si student fakulteta u Srbiji ili da si već zaposlen/zaposlena ili vodiš svoj biznis, da nemaš više od 26. godina


KOJA DOKUMENTACIJA JE POTREBNA ZA KONKURS?

 • rad u formi po slobodnom izboru na temu: Moja vizija uspeha
 • kratak CV da nam se predstaviš i ostaviš podatke za kontakt
 • potvrda o studiranju, zaposlenju ili sopstvenom biznisu
 • poželjno: ukoliko si aktivan u nekoj od studentskih ili omladinskih organizacija ili si volonter ili si se bavio nekom društveno odgovornom aktivnošću dostavi nam projekat na koji si posebno ponosan/ponosna.

DO KADA TRAJE KONKURS?

Konkurs je otvoren stalno. U razmatranje uzimamo samo prijave sa kompletnom dokumentacijom.

KAKO DA SE PRIJAVIM?

Dokumentaciju za konkurs šaljite isključivo elektronskim putem.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com