NLP Practitioner

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Adi Endrea 33, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
9 meseci
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

25%
popust
CENA: 675 eur | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 900 eur

Opis kursa

 

Psihopolis Institut Novi Sad NLP Practitioner


Neuro Lingvističko Programiranje kao metoda i alat praktikuje se na svim kontinentima sveta, kao set tehnika koji ljudima služi za ovladavanje, i razumevanjem svog ličnog iskustva.

Neuro nauke su u stalnoj ekspanzji. Koncepcija NLP škola uzela je najbolje i najefikasnije obrasce uspešnih majstora psihoterapije i primenila ih u različitim sferama života, sa ciljem da poduči i sve one koji žele da napreduju i usavršavaju se.

Prolazeći jedinstveno iskustvo učenja NLP Practitioner treninga, počinjete da razumete sopstvenu percepciju, kao i način razmišljanja Vaših klijenata. Ovladaćete skupom jasnih, jednostavnih i sofisticiranih alata promene, koje u svakom trenutku mogu unaprediti Vaš odnos prema klijentu,kao i vaš rad, bilo da se bavite savetovanjem, prodajom, coachingom ili psihoterapijom. Na taj način ulazite u svet izvrsnih!

NLP Practitioner trening poslužiće svima koji su otvoreni i spremni da izađu iz zone konfora i zakorače u potpuno nove oblasti iskustvenog učenja. Jedino ukoliko ste Vi spremni da se menjate, možete menjati i Vašeg klijenta!

NLP se uči u balansu psihološke ideje (koncepta) i praktične provere iste. Na ovaj način ćete iskusiti novi vid percepcije koristeći sva čula, bazirana na informaciji, ne samo na interpretaciji. Uočavaćete strukturu sopstvenih obrazaca, tačnije kojim mehanizmima i programima pripadaju. Usresredićete se na najefikasnije načine za postavljanje ciljeva, i shvatićete zašto su vam oni važni. Istovremeno, trenirajući NLP stičete vrstu fleksibilnosti koja ne znači ‘odricanje od sebe’, već svesnu prilagođenost na najbolji mogući način, kako to i čine izvrsni!

NLP trening se radi u grupama, vežbe se prolaze individualno u dijadama ili manjim grupama pod trenerskom supervizijom i podrškom.
NLP trening je podržavajući, energetski krajnje pozitivno orjentisan, interaktivan i zabavan.

Konkretni benefiti NLP Practitioner treninga u Psihopolisu:

 • Razumećete kako funkcioniše unutrašnje iskustvo
 • Uticaćete na promene prema željenim obrascima i stanjima
 • Naučićete da pratite, razumete i usmeravate svog klijenta (sagovornika)
 • Iznaćićete najbolje opcije u konfliktnim zonama, i ovladaćete stresom
 • Upravljaćete negativnim emocijama kao što su ljutnja, krivica, strah I dr.
 • Staćete na put negativnim navikama i reakcijama
 • Obradićete negativna sećanja (fobije, traume), na način da njihova energija postane deo Vaših snaga, ne slabosti
 • Afirmisaćete odnose poverenja i saradnje sa drugim ljudima
 • Umećete da motivišete sebe i druge prilikom postavljanja ciljeva, i prepoznate svoje najbolje resurse
 • Razumećete kako ste stvarali eventualna ograničavajuća uverenja i zamenićete ih efikasnijim obrascima
 • Uočićete kako govorite, ili postavljate pitanja i kako se to odražava na vašu komunikaciju sa drugima i sa sobom
 • Razumećete svoje emocije, kognicije i ponašanja
 • Upoznaćete svoj nesvesni um, i pronaći put ka porukama koje Vam šalje.
 • Proširićete svoju mentalnu mapu na svaki način! 

NLP Practitioner se satoji iz 9 modula tj 18 dana. Na poslednjem modulu je sertifikacija, gde polaznici dobijaju sertifikate: IANLP (Internacionalne Neuro Lingvističke Asocijacije) i Sa zvanjem: NLP Praktičar

Trajanje treninga: 18 dana, 130 sati

Lokacija: Novi Sad

STRUKTURA 9 NLP TRENINGA

1. Modul: Zakoračite kroz vrata uspešne komunikacije

Šta je NLP? Začetnici NLPa, stubovi uspeha u NLPu,
Aksiomi NLPa, korisne pretpostavke koje vode u izvrsnost
Gradite poverenje da bi vas ljudi pratili (rapport, pacing, leading)
Kalibriranje: Uočavanje sitnih promena, usklađivanje ritma,odnos usaglašenosti, vođenje sagovornika
Postavljanje ciljeva i fokusiranost na cilj

2. Modul: Doživimo svet svim čulima

Reprezentativni sistemi i jezik koji koristimo (vizuelno, auditivno, kinestetički, olfaktivno, gustativno)
Usidrite i upravljajte svojim najboljim stanjem: Sidrenje: otkrijte svoja sidra, usidrite dobra stanja, i promenite neželjene reakcije u situacijama kada rukovodite, pregovarate, na sastancima…
Hijerarhija ideja: model promene nivoa apstrakcije (chunking).
3. Modul: Budite precizni, izbegnite nesporazume: Komunikacijski model
Modelovanje Virdžinije Satir i Frica Perlsa kroz Meta jezički model: Postavljanje preciznih i fokusiranih pitanja i korišćenje jezika, otvaranje novih perspectiva u komunikaciji
Miltonovi jezički obrasci: Milton Erikson i igra s nesvesnim, NLP tehnike u radu s nesvesnim

4. Modul: Menjajte svoju sliku sveta menjajući kvalitet svojih misli

Submodaliteti: svojstva slika, zvukova, osećaja u našem umu.
Kako ljudi kodiraju iskustva i kako ih koriste za promenu uverenja, koja nas ograničavaju.
Kako menjamo ograničavajuća uverenja uz pomoć submodliteta?
Sagledajte događaje iz tuđih cipela: Perceptualne pozicije

5. Modul: Koja je vaša strategija? Motivacija, prodaja, pamćenje, efikasnost.

Kako da povećate svoje sposobnosti u onom što vam je važno?

Disneyeva strategija kreativnosti
Otkrijmo sopstvenu metaforu: Metafore i kako ih koristimo u prezentaciji, na sastancima, izbegnite otpor kod sagovornika

6. Modul: Prošetajmo svojom piramidom ličnosti: Diltzova piramida NLN

Vrednosti, kriterijumi, uverenja:tehnike ličnog rasta i razvoja.Kako upravljamo emocijama, i povećavamo ličnu efikasnost i kreativnost.
Kongruencija i nekongruencija

7. Modul: Sagledajte situaciju iz drugog ugla i nazovite je na pravi način (Reframing)

Prihvatite kritiku s osmehom i kritikujte bez osuđivanja (Feedback)
Kuda idemo i gde želimo da stignemo? Ciljevi, zadaci, željena stanja i uvremenjenost

8. Modul: Modelovanje iz NLP kuhinje: Modelovanje obrazaca uspešnih

V- K disocijacije
Preuokviravanje u 6 koraka i pregovaranje
Menjanje lične istorije: rešavanje neželjenih emocijai ograničavajućih uverenja temporalnim tehnikama
Koliko je sati na Vašoj vremenskoj liniji?(Time line) Temporalne tehnike: kako rešavate negativne emocije, ograničavajuća uverenja uz pomoć temporalnih tehnika
(Time line po metodologiji Ted James-a)

9. Modul: Integracija i sertifikacija:

Prošetajmo svim NLP praktičarskim modulima, i kreirajmo viziju. Open book test znanja, i završna izlaganja.
Specijalni popust 25% za drugu generaciju NLP Praktičara 675 Eura.
Redovna Cena 900 Eura + PDV. Plaćanje na rate uz dogovor.

Trening vodi: Maja Pavlov, psiholog, CTA psihoterapeut, IANLP trener

O treneruNLP praktičarski trening vodi Maja Pavlov, dipl. psiholog , sertifikovani psihoterapeut (CTA) i NLP trener prema INHNLP i IANLP standardima. Sa psihoterapijskim i razvojnim grupama radi 17 godina, a sa NLP grupama 7 godina. Treninge za NLP praktičara, majstora i trenera završila je na NLP Institutu u Beogradu, i u Miroras centru u Zagrebu. Važne NLP module prošla je sa međunarodno priznatim trenerima kao što su: Tom Best (USA), Bernt Isert (Germany) i Charles Faulkner (USA, UK) . Svoju međunarodnu psihoterapijsku sertifikaciju (za CTA) imala je na usmenom ispitu u San Francisku (USA).

NLP nudi konkretne alate koji ljudima pomažu u procesima rasta, razvoja i promene.
Nakon prve generacije Praktičara, Psihopolis je odlučio je da ponudi svoj drugi NLP Practitioner trening u Beogradu i Novom Sadu.

DOBRODOŠLI!

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com