Kvartalno izveštavanje i druge aktuelnosti u poslovanju javnih preduzeća

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
21.05.2019.
Trajanje kursa:
10.00 do 15.30
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 12600 din

Opis kursa


Utorak, 21. maj 2019. godine 10.00h-15.30h

Poslovna zgrada JP „Službeni glasnik“ Beograd, Jovana Ristića 1, peti sprat

Predavači

Stanimirka Mijailović, viši savetnik , šef odseka u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede
Irena Bulatović, viši savetnik, rukovodilac grupe u Sektoru za kontrolu i nadzor nad radom javnih preduzeća Ministarstva privrede

Seminar je namenjen:

zaposlenima u javnim preduzećima, posebno iz sektora i službi koje se bave finansijama, pravnim i poslovima lјudskih resursa, organizacije i planiranja investicija i korporativnog upravlјanja.

Teme

Praćenje programa poslovanja i kvartalno izveštavanje

• Izrada i dostavlјanje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja;
• Prikaz obrazaca za popunjavanje i uputstvo za njihovo popunjavanje;
• Iz kojih razloga i kako raditi izmene i dopune programa poslovanja?

Zarade i zapošlјavanje – odgovori na aktuelna pitanja

• Novi obračun zarada od 1. januara 2019. godine;
• Masa zarada i koeficijenti (neiskorišćena masa zarada, prekoračenje mase u toku godine);
• Zaposleni na neodređeno i određeno vreme, prekovremeni rad, povremeni poslovi
• Isplata toplog obroka, regresa, solidarne pomoći.

Profesionalizacija upravlјanja u JP i odgovorno korporativno upravlјanje

• Implementacija i unapređenje korporativnog upravlјanja u JP.

Učesnicima seminara obezbeđeni su:

  • interaktivno predavanje, obuka i savetodavna podrška
  • sertifikat o završenoj obuci,
  • radni materijal,
  • savremeno opremlјen prostor prilagođen potrebama održavanja seminara i
  • ketering i osveženje.

Kotizacija

10.500,00 dinara + PDV

Posle dve izvršene uplate, dva polaznika dobijaju gratis!

Svaki polaznik dobija godišnji popust od 25% odsto na sva Glasnikova izdanja knjiga.

Ukoliko se ne prijavi dovolјan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje seminara, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavlјene učesnike.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com