Kurs za samostalnog knjigovođu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
14.09.2019.
Trajanje kursa:
68 časova
Vreme održavanja:
vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa


KURS ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU

uz sticanje praktičnih znanja i rad na računaru u knjigovodstvenom programu 

Obuka se održava subotom
od 9 do 15 časova

Početak obuke:
14. septembar 2019. god

Privredna komora Srbije,
Beograd, Kneza Miloša 12,
Sala međusprat

 

ТЕМЕ:

1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva
2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
3. Sistem dvojnog knjigovodstva
4. Poslovne knjige i dokumentacija
5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
9. Platni promet
10. Spoljnotrgovinsko poslovanje
11. Bilansi i vrste bilansa
12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
14. Popis i inventarisanje
15. Zarade i naknade zarada
16. Druga lična primanja
17. Godišnje prijave vezane za lična primanja
18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

Cilj seminara:

je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Obuka je namenjena: 

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.  Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu  SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

PREDAVAČI:

Vera Lončar i

Nevena Petković

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Raspored nastave:

obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa.

Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama+ 12 časova vežbi u knjigovodstvenom softveru online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata).

Nastava se održava svakog utorka i četvrtka u periodu od 16 do 19:15 časova. Nastava je podeljena u 2 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.

Polaznici dobijaju:  

radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.

Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

• formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
• razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,
• izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
• vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kotizacija:

25.000,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com