Kurs Računovodstva

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Šljukina 4, Sremska Kamenica
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
3 meseca (72 školska časa)
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Zrenjanin, Novi Sad, Sombor, Stara Pazova, Subotica

CENA: 29000 din

Opis kursa


Namena kursa

Osnovni kurs iz računovodstva služi da polaznici kursa steknu znanje za samostalno vođenje poslovnih knjiga.

Kurs je namenjen:

• licima koja se po prvi put sreću sa računovodstvom

• licima koja imaju obrazovanje ekonomske struke ali se u praksi nisu bavila računovodstvom

• licima koja obavljaju u praksi deo računovodstvenih poslova i žele da steknu znanje o celini

Kurs počinje upoznavanjem sa osnovnim pojmovima u računovodstvu. Nakon toga se obrađuju celine vezane za osnovna sredstva, materijalno poslovanje, blagajničko poslovanje, troškove, zarade, trgovinu, poreze, obračun proizvodnje i izrada završnog računa.

Teorijska izlaganja su praćena zadacima iz prakse uz korišćenje svih vrsta obrazaca i formulara koji se koriste u praksi.

Literatura i dodatni materijal

• Skripta „Računovodstvo za pravna lica i preduzetnike" i skripta „Računovodstvo-zbirka zadataka"

• Računovodstveni softver za finansijsko knjigovodstvo

• Sertifikat

Pogodnost

Za razliku od sličnih kurseva, u Agenciji za edukaciju prva dva predavanja su POTPUNO BESPLATNA, čime polaznici dobijaju mogućnost da tek nakon upoznavanja sa kursom donesu konačnu odluku o upisu.

Pitanja o kursu• Da li se na kursu dobija neki certifikat?

Da. Po završetku kursa se dobija sertifikat o položenom kursu i osposobljenosti za finansijskog knjigovođu.

• Da li se po završetku kursa dobija neki certifikat i da li ću moći da potpisujem završni račun?

Moći ćete ukoliko zadovoljavate kriterijume vašeg poslodavca. Po završetku kursa se dobija sertifikat o položenom kursu i osposobljenosti za finansijskog knjigovođu. U članu 14. Zakona o računovodstvu je propisano da poslodavac svojim opštim aktom definiše kriterijume za lice koje će izrađivati završne račune. Ti kriterijumi mogu biti radno iskustvo, stepen školske spreme i sl. To znači da završne račune mogu potpisivati sva lica koja zadovoljavaju postavljene kriterijume tj. zakonski sertifikati (priznati od strane Republike Srbije) u oblasti računovodstva više ne postoje 

• Da li se na kursu osim teoretskog znanja nudi nešto što se može koristiti u praksi?

Na kursu je akcenat upravo na obradi primera koji se sreću u poslovanju firmi. Takođe, polaznici kursa samostalno rešavaju nekoliko praktičnih radova gde primenjuju teoretsko stečeno znanje na predavanju i popunjavaju propisane obrasce.

• Da li ću po završetku kursa biti sposoban da samostalno vodim knjige?

Kurs je zamišljen tako da pruža dobru i teoretsku i praktičnu osnovu. Prolaze se sve oblasti: od osnovnih pojmova u računovodstvu, preko obrade svih klasa do izrade završnog računa. Na kursu se rade zadaci koji se sreću u praksi. Polaznici kursa samostalno rade praktične zadatke predviđene kao provera znanja. Na kursu se dobija i  literatura u skladu sa važećim zakonskim propisima. Uz određeni period prilagođavanja u praksi, moći ćete samostalno da vodite knjige.

• Imam srednju poljoprivrednu školu i nikad se nisam sretala sa knjigovodstvom. Da li je za kurs potrebno neko predznanje?

Nije. Na kursu se počinje od osnovnih pojmova u računovodstvu i postepeno se prelazi na složenije stvari.

• Da li se na kursu obrađuje klasa 9?

Da. Obrađuje se i teoretski (kroz upoznavanje sa osnovnim pojmovima i zadacima klase 9) i praktično (kroz izradu zadataka iz prakse).

 Da li se na kursu rade Međunarodni računovodstveni standardi?

Međunarodni računovodstveni standardi se obrađuju u meri za koju predavači pretpostavljaju da je dovoljna za samostalno vođenje knjiga većine firmi. U okviru rešavanja praktičnih zadataka ukazuje se na odredbe međunarodnih računovodstvenih standarda.

• Da li se na kursu obrađuje izrada završnog računa?

Obrađuje se na konkretnom primeru sa celokupnim kontiranjem i popunjavanjem obrazaca bilansa.

 


                                          

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com