Interno preduzetništvo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Patrijarha Čarnojevića 14, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
6 modula (12 dana)
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad, Srbija, Beograd, Podgorica

CENA: na upit

Opis kursa

 

Znate li da prema najnovijim istraživanjima inicijative internih preduzetnika kompanijama u formi novih proizvoda i usluga donose više od 25% prihoda od ukupne prodaje na svetskom nivou. Verujemo da želite zaposlene koji su motivisani, emocionalno vezani za preduzeće, prepoznaju buduća tržišna kretanja i identifikuju tržišne prilike. Razvojem kulture internog preduzetništva i preduzetničkih kompetencija kod zaposlenih razvijamo istrajnost, spremnost na preuzimanje rizika, poslovni entuzijazam, kreativnost i poimanje funkcionisanja tržišta i profitabilnosti poslovanja.

Koje koristi može vaša kompanija i zaposleni imati od internog preduzetništva:

 • Razvoj novih tržišta;
 • Inovativni razvoj novih i postojećih proizvoda/usluga;
 • Prepoznavanje nedostataka u procesima i njihovo unapređenje;
 • Preoblikovanje postojećeg biznisa;
 • Spremnost na proaktivnost;
 • Sposobnost pronalaženja i imlempentacije novih ideja;
 • Veću otvorenost zaposlenih za promene.

Kome je trening program namenjen:

 • Menadžerima i direktorima;
 • Vlasnicima kompanija;
 • Vođama timova;
 • Projektnim menadžerima;
 • Menadžerima ljudskih resursa;
 • Svima onima koji žele bolje iskoristiti potencijale svojih zaposlenih.

Koji su moduli treninga:

Trening se sastoji iz pet modula koji su povezani u celinu koji se mogu i nezavisno realizovati u zavisnosti od potreba kompanije i učesnika. Poslednji, šesti modul je mentorski i coaching rad sa zaposlenima na implementaciji novih ideja.
1. Modul – Ja (interni) preduzetnik?!
2. Modul – Temeljni uspešnog internog preduzetništva i razumevanje tržišta
3. Modul – Organizacija preduzeća
4. Modul – Upravljanje preduzećem
5. Modul – Finansije za interne preduzetnike i profitabilnost preduzetničkog poduhvata
6. Modul – Implementacija poduhavta uz mentorsku i coaching podrušku

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com