HR alati - Veštine regrutacije i selekcije zaposlenih

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Patrijarha Čarnojevića 14, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 dana (9.00 - 16.30h)
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Srbija, Beograd, Zemun, Novi Beograd

CENA: na upit

Opis kursa

 

Na konkurse za oglašene slobodne radne pozicije se prijavljuje znatno veći broj kandidata nego ranije, a istraživanja o procesu regrutacije i selekcije bez strukture i specifičnih veština govore sledeće:

 • dva od tri kandidata neće ispuniti očekivanja u prvoj godini rada
 • dva od tri kandidata bi radije radila na nekom drugom mestu
 • 95 od 100 kandidata bi bilo sklono „preterivanju“ u biografiji kako bi dobili posao
 • većina odluka o angažovanju se donosi brzo, u prvih 5 minuta intervjua

Kome je trening namenjen:

 • Poslodavcima koji žele da ovladaju profesionalnim veštinama izbora kandidata
 • Zaposlenima u sektoru ljudskih resursa
 • Kadrovskim službama i kadrovskim administratorima
 • Odeljenjima za korporativne komunikacije
 • Odeljenjima kvaliteta
 • Predstavnicima menadžmenta malih i srednjih preduzeća
 • Svima onima koji žele da nauče kako intervjuisati i odabrati najbolje kandidate za svoje kompanije

Sadržaj treninga:

Prvi radni dan

 • Kako kreirati opis posla i ogas za slobodno radno mesto
 • Regrutacija kandidata i oglašavanje slobodne radne pozicije
 • Predselekcija kandidata na osnovu primljenih biografija
 • Selekcija kandidata (testiranje; intervju)
 • Testovi kao tehnika selekcije kandidata
 • Intervju kao tehnika selekcije kandidata
 • Kako sastaviti pitanja za intervju
 • Tipične greške intervjuera
 • Evaluacija odgovora kandidata
 • Kreiranje rang liste kandidata

Drugi radni dan

 • Ispitivanje profesionalnih sklonosti
 • Istraživanje tokom razgovora radnih stilova kandidata
 • Praćenje i primećivanje promena u ponašanju tokom razgovora
 • Elementi neverbalne komunikacije 
 • Tumačenje neverbalne komunikacije
 • Praćeenje i vođenje komunikacije
 • Kako tumačiti nepotpune informacije i saznati više
 • Prepoznavanje filtera razmišljanja
 • Istraživanje izvora motivacije i načina delovanja

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:

 • Stečene veštine kreiranja opisa i oglasa za radnu poziciju
 • Usvojene tehnike predselekcije kandidata
 • Usvojiti tehnike selekcije kandidata
 • Dobijete konkretne alate kako izvršiti proveru kandidata
 • Dobijate konkretne alate za evaluaciju odgovora kandidata
 • Ukazane mogućnosti na greške i zamke prilikom selekcije

Metode rada:

Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trajanje treninga:

Trening traje osam sati tokom dana, ukupno šesnaest sati, uključujući dve pauze za kafu i osveženje u trajanju od 15 minuta i pauzu za ručak u trajanju od 60 minuta.

Trener:

Uglješa Atanacković inženjer menadžmenta u oblasti menadžmenta ljudskih resursa. Treningom i razvojem se bavi od svoje 16 godine, u početku u NVO sektoru a u poslednjih 8 godina u poslovnom sektoru. Poslednjih 6 godina radi kao konsultant za ljudske resurse, trener i kouč. Vlasnik je agencije ROAD HR (www.road.rs). U poslednjih 5 godina održao je preko 350 treninga kroz koje je prošlo više od 2700 zadovoljnih učesnika. Najčešće je radio sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih. Sertifikovani je poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj, sertifikovani kouč prestižnih evropskih instituta i udruženja i NLP master. Uže ekspertize su mu u okviru oblasti ljudskih resursa i to: organizacioni razvoj i postavljanje organizacione strukture, motivacija zaposlenih, liderstvo i izgradnja tima.

NAPOMENA: Trening je moguće realizovati i kao interni (in-house) trening prilagođen potrebama kompanije i pojedinaca.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com