Finansijsko praćenje poslovanja, merenje uspešnosti i izveštavanje (reporting) u hotelskoj industriji - primena USALI standarda

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar Arsenija Čarnojevića 52/33, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
08.11.2018.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 260 eur

Opis kursa


atmosfera sa nedavno održane radionice

 

O RADIONICI
Za praćenje poslovanja, merenje uspešnosti i izveštavanje (reporting) u hotelskoj industriji upotrebljava se standardizovani sistem USALI (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry), koji danas upotrebljava većina hotela u svetu.

Cilj radionice je da predstavi trenutnu jedanaestu verziju USALI standarda, sisteme planiranja, praćenja i objava u hotelskoj industriji.
Svrha radionice je upoznavanje ključnih operativnih i strateških indikatora (KPI) koje vlasnicima i menadžerima omogućavaju efikasno odlučivanje i uspešno vođenje hotela i pojednih poslovnih jedinica.

 

SISTEM RADA

Polaznici se tokom prvog dana upoznaju sa principima USALI sistema, dok je drugi dan većim delom rezervisan za praktičan rad sa uzorcima podataka i šablonima. Učesnici mogu da donesu svoje izveštaje.

KOME JE NAMENJENA

Radionica je prvenstveno namenjena zaposlenima u hotelskoj industriji, direktorima, direktorima i menadžerima hotela i zaposlenim na različitim pozicijama u sektoru finansija, koji žele da upoznaju pristupe i metode savremenog planiranja i praćenja poslovanja u hotelima.


Posebno je preporučljivo učešće


• menadžerima, koji žele da upoznaju instrumente i metodologije za efikasno donošenje odluka
• menadžerima i zaposlenim u finansijama, koji žele više znanja i razumevanja o planiranju, analizi poslovanja i pripremi finansijskih izveštaja u hotelima
• IT stručnjacima, koji uvode rešenja za podršku hotelskom poslovanju (BI, DW, Planning…)
• svima koji žele da nadgrade svoje znanje i prošire svoje veštine u hotelskoj delatnosti za implementacijo USALI standarda

 

CILJEVI RADIONICE- Predstaviti 11. verziju USALI standarda

- Predstaviti organizovanje poslovnih jedinica u hotelu sa stanovišta vidika merenja odgovornosti

- Odrediti alokaciju prihoda i troškova u odnosu na pojedinačne jedinice
- Upoznati kako najlakše implementirati USALI standarde
- Upoznati se sa sistemom planiranja i forecastiranja prihoda, troškova i CAPEXa
- Predstaviti izgled standardizovanih izveštaja
- Opredeliti glavne operativne i strateške indikatore za praćenje uspešnosti poslovanja
- Opredeliti ključne pokazatelje za praćenje prodaje
- Opredeliti pokazatelje za nadzor najvažnijih grupa troškova i njihovo poređenje sa primerima dobre prakse
- Opredeliti pokazatelje i mogućnosti za sprovođenje sistema i nagrađivanja zaposlenih

AGENDA - DAN 1

- USALI 11-ta verzija (Uniform System of Accounts for the Lodging Industry)
- Organizovanost profitnih i troškovnih mesta u hotelu
- Alokacija prihoda i troškova po pojedinim troškovnim jedinicama
- Implementacija sistema USALI
- Prodajni kontroling (planiranje prodaje, forecast)
- CAPEX

AGENDA - DAN 2

- KPI u hotelima
- Kontrola varijabilnih i fiksnih troškova
- Definicija operativnih indikatora po jedinicama
- Kontrola troškova rada i indikatori za implementaciju sistema nagrađivanja zaposlenih
- Poređenja sa primerima dobre prakse
- Definicija strateških indikatora
- Primeri izveštaja za praćenje strateških KPI

KOTIZACIJA

1 osoba:
260 EUR
2 osobe iz kompanije: 250 EUR po osobi
3 osobe iz kompanije: 240 EUR po osobi
4 i više osoba iz kompanije: 230 EUR po osobi

U kotizaciju su uključeni:

• 2 pauze za kafu
• ručak
• materijal sa predavanja u štampanoj i elektronskoj formi

O PREDAVAČU

Magistar Tjaša Telič Goršič je finansijski stručnjak i savetnik za sektor kontrolinga. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani. Na Ekonomsko – poslovnom fakultetu u Mariboru završila je magisterij u području kontrolinga u turizmu.

Svoj profesionalni put započela je u preduzeću Kompas i radila je u njihovim predstavništvima u inostranstvu. Nakon toga radila je kao izvršna direktorka za kontroling, računovodstvo i finansije za celu grupaciju Kompas. Svoj profesionalni put i obrazovanje nastavlja kao samostalna savetnica za područje kontrolinga i finansija i područje uvođenja međunarodnih standarda izveštavanja u hotelskoj disciplini.

Deo je management tima u City Hotelu i Hotelu Slon u Ljubljani, te u saradnji sa Društvom kontrolera Slovenije, koje deluje pod okriljem ICV (International Controller Verein) predaje u Školi kontrolinga. Poseduje i serfitikat Udruženja nadzornika Slovenije.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com