Analiza finansijskih izveštaja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
23.04.2021.
Trajanje kursa:
od 09.00 do 15.00 sati
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

ANALIZA  FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA


23.04.2021. god

od 09.00 do 15.00 sati

Privredna komora Srbije, Beograd, Kneza Miloša br.12

Sala međusprat

ТЕМЕ:

 • Struktura i tumačenje finansijskih izveštaja 

 • Analiza bilansa stanja i  bilansa uspeha 

 • Cash flow analiza (direktan i indirektan metod)

 • Horizontalna i vertikalna analiza finansijskih izveštaja

 • Racio analiza i objašnjenje finansijskih pokazatelja 

 • Analiza neto obrtnog fonda

 • DuPont analiza

 • Ocena boniteta privrednog subjekta 

 • Analiza prelomne tačke rentabilnosti

 • Primer menadžerskih izveštaja

 • Praktični primeri i vežbe


PREDAVAČ:

Vera Lončar

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Cilj seminara:  je da se, kroz praktične vežbe i primere analize finansijskih izveštaja, omogući polaznicima 

                      bolja  primena alata i teoretskih znanja u praksi, kao i da se sagleda primena različitih 

                      pristupa  analize finansijskih izveštaja sa stanovišta revizije, kreditora i menadžmenta.

Polaznici dobijaju:   materijal sa primerima i vežbama, šablon za analizu finansijskih izveštaja u excel-u, 

                                 osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

Seminar je namenjen:


 • Finansijskim direktorima, menadžerima, kontrolorima, vlasnicima privrednih društava i preduzetnicima 

 • Licima koja učestvuju u pripremi materijala za dobijanje kredita, pripremi finansijskih podataka za izradu biznis plana i ostalim analitičarima

 • Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti analize finansijskih izveštaja


PREDAVAČ:

Vera Lončar

ACCOUNT DOO NOVI SAD


Kotizacija:

8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com