Aktuelnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Grčića Milenka 39, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 9990 din

Opis kursa

 

Aktuelnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja

14-15.12.2017.
Centar za edukaciju Instituta za ekonomiju i pravo,
Grčića Milenka 39, Beograd

FOKUS našeg rada baziraće se na temama koje će vam dati odgovore na pitanja

kako da:
– se pripremite za izradu završnog računa
– spremni dočekate prosvetnu inspekciju
– spremni dočekate budžetsku inspekciju

Četvrtak 14. decembar 2017.
09:30 – Prijava učesnika
10:00 – Uvodna reč, početak rada

10:00 – 11:30

Hasan Berberović

I Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2017. godinu
– Poslovi koji prethode izradi godišnjeg finansijskog plana
– Povraćaj neutrošenih sredstava budžetskih korisnika
– Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

11:30-12:00 – Kafe pauza

12:00 – 14:00

Hasan Berberović

II Priprema godišnjeg finansijskog izveštaja – završnog računa za 2017. godinu
– Knjigovodstveno evidentiranje neizvršenih aproprijacija na dan 31.12.2017.
– Uspostavljanje ravnoteže konta klase 300000 sa kontima klase 000000, 100000, 200000 sa posebnim osvrtom na nefinansijsku imovinu u stalnim sredstvima i zalihama
– Obračun knjiženja ispravke vrednosti osnovnih sredstava- amortizacije
– Popis stanja imovine i obaveza na dan 31.12.2017.godine,analiza strukture
– Analiza Pravilnika o popisu

III Pitanja i odgovori

Petak 15. decembar 2017.
10:00 – 12:00

Nada Pavlović Smolović

IV Najčešće greške u pripremi izrade završnog računa utvrđene od strane budžetske inspekcije

V Najčešće nepravilnosti u radu ustanova obrazovanja i vaspitanja utvrđene od strane budžetske inspekcije

12:00 – 12:30 Kafe pauza

12:30 – 14:00

Predstavnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja


VI Usklađivanja organizacije i načina rada obrazovno vaspitnih ustanova sa novim zakonima u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja

VII Pitanja i odgovori

CILJ NAŠEG SAVETOVANJA je da se što bolje pripremite za izradu završnog računa za 2017. godinu, upoznate s novinama u radu kroz prezentaciju predavača i razmenu iskustava s kolegama, postanete produktivni i efikasni u svom radu.

Napomena: 

U cenu kotizacije ulaze troškovi organizacije i materijala, kao i kafa i osveženje.

Cena kotizacije je 9.990,00 RSD po učesniku (+ PDV).

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com