Akreditovana osnovna obuka za medijatora

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Pregrevica 168, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
28.08.2019.
Trajanje kursa:
28, 29, 30, 31. avgust i 1. septembar (25 nastavnih časova)
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 20800 din

Opis kursa

 

AKREDITOVANA OSNOVNA OBUKA ZA POSREDNIKE / MEDIJATORE

Rešenjem Ministarstva pravde broj 740-09-01031/2018-22 od 4.1.2019. godine, Institut za ekonomsku diplomatiju je dobio dozvolu za sprovođenje osnovne obuke posrednika u rešavanju sporova. Obuka se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, broj 146/14).

Ministarstvo pravde je prilikom izrade zakonskih rešenja prilagodilo najbolju uporedno-pravnu praksu podsticanja medijacije u domaćem pravnom okviru. Idući u tom smeru, od 1. januara 2019. godine stupio je na snagu zakon po kom će stranke u sporovima pred sudovima u Srbiji biti oslobođene plaćanja svih sudskih taksi ako do zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu reše spor medijacijom, sudskim poravnanjem, priznanjem ili odricanjem od tužbenog zahteva (ovo su osnovne novine koje donosi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama koji je stupio na snagu 1. januara 2019. godine).

Zašto odabrati medijaciju (umesto sudskog procesa i tužbe)?

U medijaciji su samo interesi strana merilo za pronalaženje rešenja, a ne pravo, što je slučaj u sudskom postupku. Jedna od najvećih prednosti medijacije je u tome što omogućava stranama da reše sukob na miroljubiv način koji zadovoljava obe strane. Ima izuzetno visoku stopu uspeha (80-85%). Prednosti medijacije su:

 • Brzina – medijacijom se sporovi najčešće rešavaju u roku od jednog dana
 • Trošak – naknada koja se isplaćuje medijatoru predstavlja daleko manju novčanu svotu od one koja se izdvaja za finansiranje često dugih sudskih postupaka
 • Poverljivost – Medijacija je strogo poverljiv postupak, medijator ne može da svedoči na sudu o sadržaju medijacije.
 • Fleksibilnost – stranke imaju potpunu slobodu da sa medijatorom pronađu odgovarajući način za produktivan rad.
 • Ravnopravnost – U medijaciji nema osuđivanja niti okrivljavanja za konkretne probleme.
 • Kontrola – Strane u svakom trenutku imaju potpunu kontrolu nad tokom i ishodom spora, dok se sudski postupak kreće po striktno utvrđenim pravilima, a presudu je nemoguće predvideti.
 • Win-Win situacija – Rešenje je uvek prihvatljivo za obe strane, dok u sudskoj parnici jedna strana obavezno gubi.

Šta dobijate završetkom ove obuke?

 • Uspešnim završetkom osnovne obuke polaznici će dobiti uverenje o završenoj obuci, čime stiču pravo na direktan upis u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije i postaju licencirani medijatori (ostali uslovi za obavljanje poslova posredovanja / medijacije propisani su članom 33. Zakona o posredovanju i rešavanju sporova – “Sl. glasnik RS 55/14).

Osim ovog direktnog benefita, koji polaznicima omogućava i samostalno obavljanje posla medijatora (van i nezavisno od firme / organizacije u kojoj su zaposleni), na obuci ćete i:

 • Ovladati i usavršiti praktična znanja i veštine potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u mirnom rešavanju sporova / sukoba
 • Ovladadati i usavršiti praktična znanja i veština potrebne za samostalno, efikasno i uspešno obavljanje poslova posredovanja – medijacije u rešavanju sporova iz oblasti bankarskih usluga, lizinga i osiguranja
 • Upoznati se sa osnovnim zakonskim okvirom medijacije u Srbiji
 • Savladati veštine komunikacije i upravljanja konfliktima
 • Naučiti kako se sluša, kako se prepoznaju potrebe i interesi u cilju boljeg razumevanja i rešavanja konflikata
 • Naučiti da stečene veštine koristite kako u profesionalnom, tako i u privatnom okruženju sa efektima koji će doprineti razvoju i napretku pojedinca, tima i organizacije.

 

Termin, organizacija i uslovi za pohađanje OSNOVNE OBUKE

Obuka se, u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za posrednika (“Službeni glasnik RS”, br. 146/14), sprovodi kroz fond od 25 nastavnih časova, koji su organizovani u 5 dana po 5 nastavnih časova, i to: 28, 29. 30. avgust (od 16 do 20 časova), 31. avgust i 1. septembar 2019. godine od 10 do 14,45 časova.

Uslov za pohađanje obuke i dobijanje licence (upisom u Registar posrednika Ministarstva pravde Republike Srbije) je visoka stručna sprema (obuhvata i trogodišnje strukovne i četvorogodišnje akademske studije) bez obzira na smer.

Ko su predavači?

1) Marijana Čakić, pravnica – licencirani medijator (završene specijalizovane obuke za posrednika u rešavanju sporova u oblasti bankarstva, usluga, lizinga i osiguranja); ToT Trening za trenere u osnovnoj obuci za posrednike; preko 20 godina profesionalnog iskustva u razlilčitim kompanijama u privredi;

2) Gordana Ukropina, pravnica – licencirani medijator (završena specijalizovana obuka za posrednika u privrednim sporovima); NLP trener; preko 20 godina profesionalnog iskustva u različitim kompanijama u privredi.

OSNOVNA OBUKA: Kotizacija i benefiti

- Kotizacija za obuku (svih 5 nastavnih dana) iznosi 26.000,00 dinara (+PDV).
- Za brze prijave i uplate (u roku od 2 dana) odobravamo 10% popusta.

- Za fizička lica odobravamo dodatni popust od 5%.

- Za sve prijave i u ovom terminu, važi letnji popust od 5%

Tako, maksimalan popust može da iznosi čak 20%Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com