KGB finance

Opis organizatora

KGB VAM POSEBNO PREPORUČUJE

Kurs knjigovodstva

Cilj knjigovodstvene obuke: Osposobljavanje kandidata za samostalno vodjenje poslovnih knjiga privrednog subjekta uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode nastave.

Metod rada:

- izlaganje teme (teoretska predavanja),
- radionica (praktični primeri i samostalan rad polaznika)
- provera znanja - test,
- praktičan rad (završni do obuke) u neograničenom trajanju i
- sertifikovanje obučenosti u softveru Billans

Primenjeni računovodstveni softver: Billans

Predavač: Branislav Krstović, dugogodišnji profesor sa velikim iskustvom u privrednim finansijama.

Literatura: Skripta, Kontni okvir, Najneophodniji obrasci za praktičnu primenu...

Mesto obuke: Ustanička 189/4A, TC Konjarnik, Beograd.

Veličina grupe: do 4 polaznika.

Nastavni termini: Dva puta nedeljno po 3 časa (u dane po dogovoru).

Trajanje kursa: 5 nedelja ili 30 časova.

Cena kursa: 29.900,00 dinara (rezervacija mesta - 1.000,00 dinara, 14.000,00 dinara na prvom nastavnom danu, ostatak u toku kursa).

Polaznici kursa koji sa uspehom prodju proveru znanja na kraju kursa dobijaju SERTIFIKAT kao dokaz stručne osposobljenosti za samostalno vodjenje poslovnih knjiga.

Program knjigovodstvenog kursa:

 

P R O G R A M O B U K E

 
Nastavni dan Tema časova
I
 • Uvod u knjigovodstvo - osnovni pojmovi;
 • Osnivački bilans - sastavljanje;
 • Usluge - primljeni račun
3
II
 • PDV - pojam i evidencije;
 • Osnovna sredstva - primljeni račun
 • Materijal - primljeni račun
 • Veleprodaja - ulazna faktura.
3
III
 • Maloprodaja - primljeni račun;
 • Alat inventar/ zalihe - primljeni račun
 • Uvoz robe
3
IV
 • Veleprodaja - izdati račun
 • Izvoz robe
 • Maloprodaja - dnevni pazar
 • Usluge - izdati račun
3
V
 • Međunarodni računovodstveni standardi - MRS;
 • Obračun izlaza zaliha;
 • Nivelacija cena
 • Zarade (obračun i knjiženje)
3
VI
 • Izvodi dinarski;
 • Dati avansi
 • Izvodi devizni - realizovane kursne razlike
3
VII
 • Primljeni avansi;
 • Konačni računi
 • Blagajna
3
VIII
 • Obračun RUC i UPDV u VP i MP
 • Viškovi i manjkovi robe
 • Poreska prijava - PPPDV
3
IX
 • Obračun amortizacije
 • Sumnjiva i sporna potraživanja
 • Nerealizovane kursne razlike - kursiranje
 • Zaključni list
3
X
 • Zaključna knjiženja;
 • Poreski bilans
 • Finansijski izveštaj - popunjavanje obrazaca
 • Priprema za ispit
3
 

UKUPNO ČASOVA:

30

 

progilKGB_up.jpg

Preduzeće za računovodstvene poslove, poslove kontrole i savetodavne poslove u vezi sa porezom, kao i izvođenje knjigovodstvene obuke.

Vizija

Vizija KGB finance doo je da postane pouzdan poslovni partner na planu pružanja usluga finansijskog i računovodstvenog konsaltinga na tržištu Beograda i šire.

Na planu edukovanja knjigovodstvenih kadrova želimo da postanemo prepoznatljiv brend u osposobljavanju budućih knjigovođa za samostalan početak rada.

Misija

Misija KGB finance doo je da:
• pruži najviši nivo usluga u oblasti finansijskog i računovodstvenog konsaltinga primenom inovativnih tehnoloških i drugih primenljivih znanja.
• svojim zaposlenima obezbedi sigurnost i stručno napredovanje u funkciji maksimizacije lične sreće.
• doprinosi prosperitetu društvene zajednice i daje pozitivan doprinos prirodnoj i društvenoj sredini, poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim područjima delovanja.
• svojim polaznicima, primenom autentične nastavne metode, u najkraćem roku približi tajne knjigovodstvenog zanimanja.

UslugeKnjigovodstvena obuka

Cilj knjigovodstvene obuke: Osposobljavanje kandidata za samostalno vodjenje poslovnih knjiga privrednog subjekta uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode nastave.

Računovodstvene usluge

Kompletno vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskom regulativom i Međunarodnim računovodstvenim standardima,

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji,

Obračun zarada i drugih naknada, kao i obračun obaveza po osnovu njihovih isplata,

Vođenje poreskih poslovnih knjiga i pripremanje poreskih izveštaja.

Izrada biznis plana

U svrhe dobijanja investicionih sredstava kod fondova i poslovnih banaka,
U svrhe ulaganja u proširenje sopstvenih kapaciteta,
U svrhe pristupa reorganizaciji, dokapitalizaciji i sl,
U svrhe provere sopstvene poslovne ideje.

Poslovi likvidacije

Branislav Krstović, direktor društva je LICENCIRANI STEČAJNI UPRAVNIK i sa svojim saradnicima iz KGB finance svoje usluge stavlja na raspolaganje svim zainteresovanim privrednim subjektima radi sveobuhvatnog i kvalitetnog obavljanja ovih složenih poslova.

Posredovanje u zapošljavanju knjigovodstvenih kadrova

Potrebni su Vam operateri, knjigovodje, šefovi računovodstva...

Raspisaćete oglas, objaviti ga, izvršiti selekciju kandidata u nekoliko krugova... i na kraju odabrati kandidata. Da li ste napravili pravi izbor? Koliki su troškovi celokupnog postupka? Imate li stručnih kadrova za obavljanje svih ovih poslova?

Pravne usluge

Osnivanje privrednih subjekata (izrada osnivačkih akata, registracija kod APR-a, prijava PIB-a, promene u formi: na kapitalu, direktora, sedišta, oblika organizovanja itd.)

Radni odnosi: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika, dostavljanje izveštaja ustanovama socijalnih osiguranja i ostali poslovi po osnovu radnih odnosa.