Jakho Software

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
72000 din

Opis organizatora

Bavimo se organizacijom kurseva i obuka sa ciljem pružanja usluga neformalnog obrazovanja i obuka u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT).

Želja nam je da prenesemo znanje, stručnost i način razmišljanja na polaznike naših kurseva. Na taj način omogućavamo polaznicima da ostvare svoje ambicije i započnu poslovni put u trenutno najpopularnijoj industriji.

Agencija JAKHO organizuje QA Kurs, po metodologiji i u saradnji sa Rhea Software d.o.o. iz Beograda.

Kursevi i obuke koje organizujemo su u skladu sa najvišim svetskim standardima. Naši predavači konstantno prate trendove i promene u svetu IKT te u skladu sa tim optimizuju plan i program svakog pojedinačnog kursa. U zavisnosti od same oblasti koja se obrađuje na predavanjima, kursevi mogu trajati i do 6 meseci. Termini naših kurseva su prilagođeni i ljudima koji imaju redovno zaposlenje.

Naše iskustvo i poslovanje smo udružili sa partnerskim firmama i kroz taj vid sinergije smo uspeli da razvijemo veliki broj kreativnih rešenja koja možemo da ponudimo na tržištu IKT. Predavanja su prilagođena potrebama kompanija koje su lideri u različitim oblastima poslovanja. Držimo se visokih standarda jer nam samo oni garantuju uspeh na tržištu IKT obuke i usavršavanja.