Istraživački centar za odbranu i bezbednost

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
7900 din % popust

Opis organizatora

Istraživački centar za odbranu i bezbednost je organizacija koja je osnovana 26. aprila 2012. na osnivačkoj sednici na Vojnoj akademiji. Centar je osnovan na inicijativu oficira i kadeta Vojske Republike Srbije sa jedne strane i profesora i studenata Univerziteta u Beogradu sa druge strane.

Osnovano je radi ostvarivanja ciljeva i dizajniranje projekata u oblasti odbrane, bezbednosti, diplomatije, zaštite životne sredine, edukacije, razvoja nevladinog sektora u Republici Srbiji a i šire. Istraživački centar za odbranu i bezbednost je u proteklih dve godine u saradnji sa raznim institucijama uspešno ostvario brojne projekte. Centar ima u realizaciji više projekata nacionalnog karaktera, 4 projekta međunarodnog karaktera, uspešno realizovao 3 obuke, učestvovao na preko 20 naučnih konferencija i organizovao preko 20 tribina i predavanja sa raznim stručnjacima u oblasti bezbednosti, odbrane i diplomatije.

Misije centra:

1. podizanje svesti građana o bezbednosti i odbrani kroz organizovanje treninga, seminara, tribina, konferencija;
2. razvoj nevladinog sektora i zbližavanje nevladinih organizacija;
3. organizovanje i koordinacija naučno-istraživačke delatnosti,
4. unapređivanje i razvijanje potencijala bezbednosti na nivou Republike i šire u skladu sa potrebama,
5. organizovanje kulturnih manifestacija i projekata,
6. organizovanje stručnih i naučnih razmena, kao i svih drugih vidova saradnje sa drugim fakultetima i univerzitetima,
7. organizovanje humanitarnih i edukativnih projekata.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva centar naročito:

1. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, treninge, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije građana;
2. sarađuje sa institucijama iz oblasti bezbednosti, odbrane, obrazovanja, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom životne sredine,odbrane, bezbednosti i diplomatije;
3. organizuje humanitarne akcije za pomoć licima, kojima je ta pomoć potrebna;
4. organizuje različita društvena okupljanja nevladinih organizacija;
5. organizuje projekte i sprovodi akcije za zaštitu životne sredine odbrane i bezbednosti;