HRIO

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
35 eur % popust
na upit
675 eur % popust
900 eur

Opis organizatora

Organizacija HRIO pruža podršku ljudima u svakodnevnom životu.

 

HRIO nudi interaktivne treninge i metode rada koji su namenjeni pojedincima i grupama ljudi kao sredstvo ličnog rasta i razvoja.
 
Naši savremeni i praktični psihološki alati i modeli, zasnivaju se na pretpostavci da svako može da naučiti da poštuje sebe, da misli za sebe, donosi sopstvene odluke i ispoljava sopstvena osećanja, kada usvoji i načine KAKO da ih primenjuje.

HRIO takođe radi i na usavršavanju socijalnih inovativnih struktura koje služe kao nastavak ili prevencija institucionalnom zbrinjavanju. U tom smislu HRIO ima u fokusu podizanje i asistiranje prilikom osnivanja brze,funkcionalne, rentabilne socijalne usluge poput dnevnih centara, savetovališta,operativnih mobilnih službi, koje rade s različitim grupama ljudi.

  

Na ovaj način unapređujemo kvalitet života ljudi i njihovog okruženja.

 

Već 14 godina radimo sa  različitim grupama, i osobama koji razvijau sebe i svoje zajednice.Učestvujemo na razvojnim projektima ljudi i službi, u zemlji i inostranstvu.
 
 
Za sve ono koji Hoće da Razumeju, Imaju i Otkriju najboljeg sebe ! 
 
                                          Dobro nam došli!