Eduko konsalting d.o.o.

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
10000 din
12000 din
13000 din
12000 din
4000 din

Opis organizatora

O NAMA:

Centar za edukaciju i konsalting “Eduko konsalting” se bavi edukacijom odraslih na savremen način, efikasnom metodom prilagođenom životu i potrebama modernog čoveka.

Menadžment i predavači u “Eduko konsalting” imaju dugogodišnje iskustvo u edukaciji u poslovnom sektoru, formalnom i neformalnom obrazovanju, nevladinim organizacijama i političkim partijama. To veliko iskustvo dovelo je do razvoja nove metode učenja, koji na lak i zanimljiv način omogućava polaznicima da stiču nova znanja i veštine.

Sem efikasne i inovativne metode u učenju, specifičnost “Eduko konsalting” se ogleda u tome što svi polaznici naših seminara i kurseva ocenjuju svoje predavače  tokom usmenih i anonimnih pismenih evaluacija i anketa, a rezultate tih anketa i evaluacija menadžment koristi za unapređivanje kvaliteta obrazovnog procesa, kroz konstantnu edukaciju predavača i zadržavanju samo onih najkvalitetnijih.

 

“EDUKO” METODA UČENJA

Savremena istraživanja o učenju kod odraslih pokazuju da se mnogo bolji efekti učenja postižu u neformalnoj atmosferi, gde odnos između predavača i učesnika nije strogo hladan i poslovan. Takođe, pokazuju da se učeći kroz rad postižu mnogo veći efekti učenja u odnosu na standardne metode zasnovane na klasičnim predavanjima.

Naša metoda učenja je i zasnovana na tim principima: prijatna i neformalna radna atmosfera, opušten pristup i odnos između predavača i učesnika, konstantna interaktivnost i živi primeri i ključni “trougao” svakog seminara: predavanja iskusnih predavača, prožeta  primerima iz prakse; radionice, kao najvažniji delovi seminara, gde učesnici u malim grupama samostalno rade na rešavanju problema i gde se uz mentorski rad predavača motivišu da koriste prethodno stečena znanja i iskustva; i prezentacije i diskusije o urađenom gde se kroz dobre i loše primere onoga što su učesnici uradili u malim grupama zaokružuje proces obrađivanja određene teme.

Kad teme seminara i kurseva to dozvoljavaju, koristimo i druge tehnike da učenje napravimo zanimljivijim, a rezultate većim, kao što su: simulacije događaja gde učesnike stavljamo u realne situacije u kojima se mogu naći radeći svoj posao; igrice za razmrdavanje ili “razbijanje leda” koje opuštaju i/ili razmrdavaju atmosferu, a po pravilu su i prožete elementima edukacije; rad u prirodi, u nekom parku na primer, se uvek pokaže veoma zanimljivim; zatim metoda “role play” gde učesnici glumeći određene uloge, dobijaju mogućnost da na zanimljiv način određene situacije sagledavaju iz različitih uglova; studije slučaja, analize događaja, kao i druge slične metode i tehnike koje za cilj imaju lakše i kvalitetnije učenje.