Centar promena

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
6000 din
6000 din
6000 din
50000 din

Opis organizatora

 

Centar promena

Sastojimo se od psihološkog savetovališta i trening centra. Pružamo usluge iz oblasti psihoterapije i savetovanja, kao i ljudskih resursa (kako kroz naše treninge, tako i  radom sa pojedincima i kompanijama). 

Sedište nam je u Novom Sadu, a svoje usluge pružamo i u drugim gradovima. 

Neki od trennga koje održavamo za građanstvo su:

 

TRENING VEŠTINA KOMUNIKACIJE I SAMOPOUZDANJA

(ASERTIVNI TRENING)

Trening ukupno traje 16 sati, odnosno 3 susreta po 5h i 20 min.  

Struktura treninga:

Trening traje 3 nedelje ( 3 subote za redom). Polaznici grupe se ne menjaju tokom susreta. Susreti su organizovani po radioničarskom principu, a metod rada je kombinovan (predavanja, roll play, simulacija, igrice, primeri iz života, rad na problemima učesnika, ...).

Na osnovu ovog treninga postiže se:

 • Ovladavanje komunikacijskim veštinama
 • Unapređenje samopoštovanja i samopouzdanja
 • Ovladavanje tehnikama izbegavanja manipulacije i tehnikama rešavanja konflikata, upućivanja kritike i pohvale
 • Češće direktno i iskreno izražavanje sopstvenog mišljenja i osećanja
 • Smanjenje anksioznosti/straha, stresa, stidljivosti i treme
 • Smanjenje straha prilikom izlaganja veština, prezentacija, javnih nastupa, ...
 • Razvoj samoodgovornosti, rad na sebi i sopstvenom razvoju

Kome je namenjen?

Dobrodošli su svi koji žele da poboljšaju svoju komunikaciju sa ljudima iz svog poslovnog i privatnog okruženja, socijalno anksiozni, stidljivi, oni koji su skloni odlaganju reakcija, koji imaju tremu prilikom javnih nastupa, oni koji „ne vole“ konflikte, oni koji često agresivno reaguju ili, oni koji se često povlače, …

Promene do kojih dovodi trening:

Putem njega se povećava samopoštovanje i samopouzdanje, smanjuje se trema i stres, povećava se kontrola nad sopstvenim postupcima i emocijama, efikasnije se ostvaruju ciljevi i želje, bolje se komunicira sa drugim ljudima, prijateljima, partnerom.

Svi polaznici treninga dobijaju sertifikat o 16 sati ličnog rada.

 

NAPREDNI TRENING ASERTIVNOSTI

Potrebno je da ste prošli Trening veština komunikacije i samopouzdanja-asertivni trening da biste pohađali napredni trening.

Teme koje se obrađuju:

 • Pojam referentnog okvira (kako da shatimo druge ljude)
 • Ok pozicije - životne pozicije iz kojih se ponašamo
 • “Teški” ljudi za komunikaciju
 • Osnovni pojmovi transakcione analize: ego stanja
 • Emocije i poruke koje one nose
 • Psihološke igre
 • Pohvala i kritika na drugi način

Šta se treningom postiže:

 • Bolje razumevanje sebe i drugih ljudi
 • Jačanje samopouzdanja i samovrednovanja
 • Unapređenje veština komunikacije
 • Bolje snalaženje u životnim situacijama
 • Rad na sebi i sopstvenom razvoju pomoću kratkih predavanja, vežbi i igranja uloga

Susreti su organizovani po radioničarskim principima. Održaće se 3 susreta po 5h i 20 min.

 

TREMA I VEŠTINE PREZENTOVANJA

 • Imate problema sa opuštanjem?
 • Ne znate da procenite publiku?
 • Ne znate kako da budete ubedljivi, sigurni u sebe?
 • Nije Vam poznato kako motivisati publiku?
 • Kako se izboriti sa pitanjima?
 • Kako pobediti tremu?

Ako imate ovakvih dilema prilikom javnih nastupa ili prezentacija, rado ćemo Vam odgovoriti na ova pitanja i predložiti cake, čak i za korišćenje vizuelnih sredstava. Sigurna Atmosfera u našem Centru Vam omogućava da isprobate svoje novostečene veštine i ubedite nas da ste zaista spremni za javno izlaganje.

Susret je organizovani po radioničarskim principima (predavanja, vežbe, role play,...) i održava se u trajanju od 5 sati.

 

KONSTRUKTIVNO REŠAVANJE KONFLIKATA  

Ukoliko ne znamo da se „snađemo“ u konfliktu, onda je njihov broj u našem životu veoma velik i loše se završi po nas. Biti u konfliktnoj situaciji nije loša stvar, samo je negativno konotirana u našoj kulturi. Konflikt je mogućnost da se izrazite, a istovremeno i da čujete šta suprotna strana ima da kaže da istu temu. Konflikt je dobar ukoliko se konstruktivno završi.

Ova radionica Vam nudi mogućnost da saznate više o:

 • Vrstama konflikata
 • Stilovima ponašanja u konfliktima
 • Veštinama i tehnikama za rešavanje konfliktnih situacija.

Susret je organizovani po radioničarskim principima (predavanja, vežbe, role play,...) i održava se u trajanju od 5 sati.

 

UPRAVLJANJE STRESOM 

Svakodnevno se susrećemo sa situacijama i učestvujemo u događajima koji mogu izazvati stres našeg organizma. Za doživljaj stresa je važna individualna, subjektivna reakcija tela i duha na promenu, pa je stoga važno svesno tumačenje, shvatanje, doživljavanje stresnog stanja u kojem se osoba nalazi. Stres istovremeno obuhvata delovanje stresora (događaj), reakciju organizma na stresor i posledice na organizam. Saznajte kako tumačiti situacije, kako se izboriti sa stresim situacijama, šta sve može biti izvor stresa, kako deluje nagomilani stres i kako ga najlakše prevazići.

Teme koje se obrađuju:

 • Šta sve spada u stres  (stres i stresori i kako ih prepoznati)
 • Faze nastanka stresa
 • Individualni i organizacijski uzroci stresa
 • Upravljanje emocijama u stresnim situacijama
 • Kakvav tip ljudi je podložniji stresu
 • Kako ga prevazići (tehnike prevazilaženja)

...a sve to kroz rad u grupi, baziran na ličnim iskustvima stresnih situacija članova grupe

Kome je namenjen? 

Koristi svima koji žele da nauče kako da naprave balans između obaveza i privatnog života, da povećaju zadovoljstvo u životu i radu, da spreče premor i izgaranje i da nauče tehnike upravljanja stresom. Radionica je namenjena i svim zaposlenima koji žele da usvoje tehnike i veštine koje mogu olakšati svakodnevno funkcionisanje i upravljanje stresom na konstruktivan način. Posebnu korist od radionice će imati zaposleni koji rade u stresnim okolnostima, pod pritiskom, ograničenim rokovima i sl. 

LOŠA VEST: Mi sami sebi stvaramo stres!

DOBRA VEST: Mi sami sebi stvaramo stres!

 

Dobro nam došli!