Удружење рачуновођа и ревизора јужне Србије - Association of Accountants and Auditors of suthern Serbia (АААS)

Adresa Milorada Veljkovića Špaje 25/2 , Niš, prikaži na mapi

Website: www.facebook.com/AAAS.018

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
500 eur
500 eur

Opis organizatora

 

Udruženje računovođa i revizora južne Srbije (AAAS) je nevladino, neprofitno udruženje profesionalnih računovođa. Osnovano sa cinjem da aktivno radi na razvoju računovodstvene profesije, obrazovanju članova i afirmaciji računovodstven struke uzevši.

Ciljevi Udruženja -izvod iz Statuta-1) podržavanje, praćenje i unapreljivanje poštovanja međunarodnog Etičkog kodeksa profesionalnih računovođa, primene Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (IFRS), Međunarodnih standarda revizije (ISA) i opšteprihvaćenih Međunaordnih standarda za druge srodne delatnosti, kao i svih pratećih uputstava, objašnjenja i smernica Međunarodne federacije računovođa (IFAC) i Odbora za međunaorodne računovodstvene standarde (IASB) i drugigih nadležnih tela, u cilju usklađenosti ponašanja, rada i statusa svojih članova sa Etičkim kodeksom profesionalnih računovođa i revizorskim standaradima i pratećim uputstvima, objašnjenjima i smrnicama;

2) osiguravanje stručne obuke, testiranja i certifikacije svojih članova, kao i licenciranja onih članova koji pružaju nezavisne računovodstvene usluge i srodne usluge, u skladu sa standardima i smernicama nadležnih međunarodnih organizacija i tela u ovoj oblasti, zakonima o računovodstvu Republike Srbije i drugim propisima koji reguluišu ove oblasti;

3) osiguravanje kontinuirane profesionalne eduakcije certifikovanih i licenciranih računovođa, revizora i drugih srodnih zanimanja, u skladu sa međunarodnim standardima, zakonima o računovodstvu Republike Srbije i drugim propisima koji reguluišu ove oblasti;

4) sprovođenje ostalih aktivnosti i nadležnosti profesionalnog tela u oblasti računosvodstva, revizije i drugih srodnih zanimanja;

5) unapređenje statusnog položaja članstva u društvu.

Pozdravna reč predsednika Udruženja

„Od početka rada Udruženja prošlo je malo vremena, ali to vreme je bilo ispunjeno entuzijazmom, napornim radom, borbom za opstanak, stvaranjem elementarnih uslova za rad i početkom operacionalizacije jedne opšte ideje vodilje, a to je kvalitet stručnog obrazovanja kojim se bavimo. Ovaj ljudski energetski potencijal nas je inspirisao, motivisao, spajao, pomagao nam da prebrodimo veoma teške trenutke, dobijemo neophodne dozvole, upišemo u Školu računovodstva značajan broj kvalitetnih ljudi koji su stekli svoja zvanja i danas rade u brojnim kompanijama i institucijama kao ambasadori ove institucije. Zaista možemo biti ponosni i zadovoljni!
Međutim, kao sadašnji i budući profesionalne računovođe, potrebno je da naučimo da nas inspirišu i pokreću ne samo trenutni problemi i psihička stanja nego i anticipirani problemi, ciljevi i rezultati u budućnosti. Sada je trenutak za sve nas da pronađemo novu inspiraciju i da dosadašnji entuzijazam zamenimo trajnijim i složenijim motivima i vrednostima kojima stremimo.
Šta nam je još neophodno? Rekla bih trajna inspiracija. Za mene, a nudim da to prepoznamo i svi mi, to su kandidati za sticanje stručnih zvanja, mladi ljudi sa kojima radimo, zbog kojih naš posao dobija dodatni smisao. Radeći sa mladima sasvim sigurno negujemo i delić mladosti i vedrog duha u nama samima. Takođe, nadam se i želela bih da i mi nastavnici i saradnici i svi oni koji nam pomažu u ostvarivanju obrazovnog procesa, budemo inspiracija i našim kandidatima.“

Saradnja sa drugim obrazovnim institucijama i ostalim značajnim institucijama za računovodstvenu profesiju

druženje ima razvijenu saradnju sa velikim brojem fakulteta ekonomskog smera u Srbiji sa kojim ima potpisane protokeole o saradnji uključujući i fakultete u Crnoj Gori i Republici Srpskoj na osnovu kojih se usklađuju edukativne aktivnosti i priznaju određeni ispiti kandidatima koji pristupaju sticanju profesionalnih zvanja u računovodstvu kod Udruženja računovođa i revizora južne Srbije (AAAS). Takođe, Udruženje ima potpisane protokole o saradnji sa brojnim drugim institucijama značajnim za računovodstvnu struku.

Profesionalno obrazovanje računovođa

Osnovne aktivnosti Udruženja računovođa i revizora južne Srbije (AAAS) usmerene su na sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu, organizovanju profesionalne prakse i pripremi svojih članova za implementaciju MRS/MSFI i MSR, MSFI za SME kao i direktne i kontinuirane podrške primeni ovih standarda u svakodnevoj poslovnoj praksi.

Udruženja računovođa i revizora južne Srbije (AAAS) organizje kontinuiran program obuke i razvoja profesionalnih računovođa, kao i stalne promene u prilagođavanju nacionalnih, međunarodno priznatim programima edukacije u cilju unapređenja finansijskog izveštavanja na osnovama međunarodne profesionalne regulative.

Kako bi svojim članovima bilo stalno na usluzi i od pomoći Udruženja računovođa i revizora južne Srbije (AAAS) je organizovalo profesionalnu savetodavnu službu, koja obezbeđuje odgovarajuću pomoć, neophodne savete i objašnjenja za implementaciju međunarodne profesionalne regulative i nacionalnih propisa u vezi sa svakodnevnim radom i praksom.