Academia Educativa

Adresa ul. Simina br. 21A, treći sprat , Beograd, prikaži na mapi
Adresa ul. Vojvode Putnika br. 20, prvi sprat , Loznica, prikaži na mapi
Adresa ul. Cara Dušana broj 1/3 , Šabac, prikaži na mapi

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
29850 din
16000 din
27000 din
27000 din
27000 din

Opis organizatora

header.jpg
O EDUCATIVI

Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, čija je uloga i zadatak da u ciklusu permanentnog obrazovanja zadovoljava specifične društvene potrebe razvojnog i funkcionalnog, bazičnog i dopunskog obrazovanja i usavršavanja koje proizilazi iz ličnih potreba i potreba društva.

Po svom karakteru predstavlja neformalnu, fleksibilnu i dinamičnu ustanovu sa polivalentnim funkcijama i oblicima.

Educativa je programski otvorena i okrenuta opštim korisnicima . Svoju delatnost obavlja kroz raznovrsne spontane ili usmeravane, ekstenzivne i intenzivne oblike rada i transfere znanja, zadovoljavajući različite potrebe društvenog, kulturnog, zabavnog, obrazovnog i sportskog života ljudi.

Programsku koncepciju zasniva na kvalitetnim i aktuelnim programima: stranih jezika, kulture i umetnosti sporta kao i na programima stručnog osposobljavanja, programima iz oblasti kulture tela i lepote, informatičko-administrativnim programima.

Educativa uvodi nove programe za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju; učestvuje u projektima humanitarnih i nevladinih institucija i organizacija.

U bitnim razvojnim opredeljenjima ima za cilj kvalitetnu obuku polaznika kako na nivou osnovne pripreme za rad i sticanje dodatnih i dopunskih znanja, tako i na nivou dodatnog stručnog usavršavanja.

Veoma važnu ulogu u prilivu novih znanja, podizanju nivoa kompetentnosti, naučnom i sistemskom pristupu ostvaruje kroz saradnju sa mnogim stručnjacima, institutima i visokoškolskim institucijama.

U skladu sa zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja, Academia Educativa obavlja svoju delatnost u oblastima obrazovanja odraslih i kulturnih aktivnosti.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

KURSEVI ENGLESKOG, FRANCUSKOG, NEMAČKOG, ŠPANSKOG, RUSKOG, HOLANDSKOG, ŠVEDSKOG, ITALIJANSKOG, GRČKOG I DRUGIH JEZIKA.

Cilj obrazovne institucije Academia Educativa je da nastavnim sadržajem i primenom savremenih metoda edukacije obrazuje polaznike programa da dosegnu onaj nivo znanja koji im je potreban za usmenu i pisanu komunikaciju na stranom jeziku, kako u oblasti opšteg znanja jezika, tako i u pojedinim stručnim oblastima.

Kursevi su programski podeljeni u odnosu na nivo znanja i uzrast na:

 • Kurseve za decu
 • Kurseve za mlade
 • Kurseve za odrasle
 • Specijalističke kurseve
 • Kurs srpskog za strance

ZANATSKO OSPOSOBLJAVANJE

U nameri da doprinese sticanju i podizanju nivoa znanja iz oblasti stručnog osposobljavanja kao jednog od preduslova savremenog rada i poslovanja, Academia Educativa zasniva svoju programsku koncepciju na kvalitetnim i aktuelnim programima za elektro, građevinsku, drvnoprerađivačku, mašinsku, auto, ugostiteljsku, trgovačku i struku uslužnih delatnosti kao i za rukovaoce mašinama i uređajima, servisere i aministrativna zanimanja.

Stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje delatnosti pruža polaznicima znanja za njihov dalji lični razvoj, šansu za zapošljavanje, profesionalni napredak i razvoj karijere.

Osposobljavanje za rad i stručno usavršavanje u procesu rada, Academia Educativa organizuje i realizuje po sopstvenim nastavnim planovima i programima.

ŠKOLA ZA NEGU LEPOTE

Obuka za zanimanja iz oblasti kulture tela i nege lepote organizuje se u saradnji sa Srednjom medicinskom školom "Sveti Vasilije Ostroški" iz Beograda u kojoj rade vrhunski profesionalci iz ove oblasti. Praktična obuka organizuje se u školskim kabinetima.

 • Frizere
 • Kozmetičare
 • Masere
 • Pedikire
 • Manikire
 • Šminkere