Web programiranje - ASP.NET MVC

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 7, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
10 nedelja, 40 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

5%
popust
CENA: 250 eur

Opis kursa

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

SmartInIT nudi savremeni kurs web programiranja koji je podeljen u dve celine.

 • Prvi deo kursa bavi se osnovama web programiranja:

  HTML-a i CSS-a
  Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
  Osnovama JavaScript programskog jezika
  Osnovama jQuery biblioteke

 • Drugi deo kursa obuhvata:

  Razvoj ASP.NET MVC web aplikacija C# programski jesik
  Razvoj REST servisa koristeći Web API framework
  Rad sa podacima: SQL, LINQ i Entity Framework
  Autentifikacija i Autorizacija web aplikacija korišćenjem ASP.NET Identity framework-a

Tokom kursa polaznici će razviti više različitih potpuno funkcionalnih web aplikacija koje po zahtevima odgovaraju aplikacijama koje se koriste u praksi.

Napomena: Popust u iznosu od 5% od vrednosti kursa se ostvaruje kada se kurs plaća u celosti na dan potpisivanja ugovora.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com