RAD SA MAKROIMA – VBA

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
16.09.2019.
Trajanje kursa:
3 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 12600 din

Opis kursa

Kome je namenjen

Osobama koje koriste Excel u svom radu, kao i onima koji žele da nauče da sa sigurnošću rukuju ovim programom.

 

Potrebno predznanje

Potrebno je poznavanje osnovnih tehnika rada u Excel-u.

 

Trajanje

12 školskih časova

 

Sadržaj

Visual Basic Editor

Rad sa modulima
Subprocedure
Funkcije
Promenljive u VBA
Deklaracija VBA promenljivih
Opseg VBA promenljivih

VBA operatori

Operator dodele vrednosti
Aritmetički operatori
Operatori poređenja
Logički operatori

Matematičke funkcije u VBA

Kontrola toka programa
If naredba
Select Case naredba
For-Next petlja
Do While petlje
Do Until petlje

Nizovi

Deklaracija nizova
Višedimenzioni nizovi
Dinamički nizovi
Rad sa stringovima
Funkcija Format
Korisnički numerički formati

Objektni model Excel-a

Referenciranje objekata
Dodela objekta promenljivoj
Osobine objekata
Metode objekata
Argumenti kod metoda i osobina
Aktivni objekti
Range objekti
Osobina Range
Osobina Cells

Rad sa objektima i kolekcijama

With-End With konstrukcija
For Each-Next petlja
Osobine i metode objekta Application
Osobine i metode objekta Range

Programiranje događaja u Excel-u

Događaji na nivou radne sveske
Događaji na nivou radnog lista

Korisničke forme

Message box
Input box
Korisnički definisani dijalog box-ovi
Dodavanje kontrola formi

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com