QA kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
, Beograd
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Ukupan broj časova je 60 - 1 čas = 45 minuta
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 72000 din

Opis kursa

Agencija JAKHO organizuje QA Kurs, po metodologiji i u saradnji sa Rhea Software d.o.o. iz Beograda.

Naš kurs je namenjen svima koji žele da stečeno teorijsko i praktično znanje primene i brzo dođu do zaposlenja u ovoj oblasti koja se neprestano razvija. Posle završenog kursa bićete obučeni za testiranje veb-sajtova i uspešno prezentovanje stečenih znanja i kompetencija.

Ovaj kurs je namenjen Vama ukoliko posedujete:

 • Osnovno iskustvo rada na računaru
 • Želju da stičete (nova) znanja u IT oblasti
 • Motivaciju da stečena znanja brzo primenite.

Mi znamo kako da Vam to i omogućimo!

ZNAČAJ QA

 • Testiranje i održavanje kvaliteta funkcionalnosti i izgleda svakog softvera je podjednako važan proces koliko i izgradnja samog softvera.
 • Čitav ciklus razvoja softvera podrazumeva da se na kraju istog isporuči kvalitetan proizvod krajnjim korisnicima.
 • Garancija tog kvaliteta je dobro urađen posao od strane QA testera.

REFERENCE

 • Znanje i iskustvo koje posedujemo, upotpunjeno je kroz
  5000 pregledanih CV-ja
 • Više od 600 održanih intervjua sa kandidatima.
 • Preko 200 uspesno obučenih mladih ljudi koji danas rade u IT sektoru

PRIMENA STEČENOG ZNANJA

U okviru QA kursa koji organizujemo svi polaznici će biti upoznati sa alatima, procedurama, smernicama i korisnim savetima koji su neophodni za kvalitetno testiranje samog softvera.

Kroz teorijska i praktična predavanja polaznici će imati priliku da savladaju osnove softverskog inženjerstva bez prethodnog iskustva iz ove oblasti.

To je ujedno i naš cilj, jer će polaznici kursa biti upoznati sa svim aspektima koji su važni za dobijanje krajnjeg kvalitetnog softverskog proizvoda.

SADRŽAJ KURSA

UVOD

 • Uvod u manuelno testiranje
 • Zivotni ciklus jednog sajta
 • Uloga QAT-a
 • Ticketing/DB sistemi/TC
 • Tipovi i statusi tiketa u Jira ticketing software-u
 • Gadget fans
 • Vrste testova

ANALITIKA

Uvod u analitiku
Ekstenzije (Tag Assistant Firebug)
Charles Proxy (App Analitika)

PISANJE TEST SUIT-A

 • Sistematika
 • Formatiranje

ASSISTIVE

 • Teorija
 • Svrha
 • Potreba
 • "Know how"

KREATIVNA REŠENJA KOJIMA SE POSTIŽE VISOK KVALITET TESTIRANJA I VRHUNSKO KORISNIČKO ISKUSTVO

 • Najzanimljiviji primeri iz prakse
 • Iskustva testera (šta gledati, gde tražiti)

PROGRAMSKI JEZICI

 • HTML
 • CSS
 • JavaScript

AUTOMATSKO TESTIRANJE

 • Uvod u automatsko testiranje
 • Selenium
 • Selenium komponente

KONKURS ZA POSAO

 • Analiza CV-a
 • Pripreme za intervju za posao

Plan kursa:

 • Kurs je organizovan u dva termina sedmično po 3 časa.
 • Grupa od maksimalno 10 polaznika.
 • Termini su:
  - Ponedeljak: 18:00h - 20:30h
  - Četvrtak: 18:00h - 20:30h
 • Ukupan broj časova je 60 (1 čas = 45 minuta).
 • Cena kursa je 72.000 dinara.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com