Network Administration

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Cara Dušana 34, Zemun, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.05.2021.
Trajanje kursa:
2 semestra
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta, Zemun

CENA: od 1214 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Network Administration – 8 profitabilnih oblasti, za administratore koji žele da znaju sve

Network Administration ili Mrežna administracija je smer koji će vas obučiti za rad sa čak 8 oblasti u okviru administracije mreže i sistema.

Postanite ekspert za Windows OS i Windows servere.

Steći ćete znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows operativnog sistema. Uz to, savladaćete napredno umrežavanje, konfiguraciju sigurnosti za korisničke naloge, konfiguraciju mrežne sigurnosti, konfiguracija za rad u mobilnom okruženju i slično.

Cilj je da steknete znanja i veštine potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows serverima, kao i znanje i veštine neophodne za uspešnu administraciju Windows servera i mrežnih servisa na njemu.

Dizajnirajte SQL server baze podataka.

Primenjivaćete tehnike projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznaćete se sa osnovnom terminologijom u oblasti baza podataka, savladaćete tehnike za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL servera i MySQL baze podataka, održavanje i administracija SQL servera, MySQL-a.

Savladajte napredne mrežne sisteme.

Usvojićete osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisima za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

Naučićete mnogo o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. Deo programa ima naglasak na hardveru, na interfejsima i na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Jedan od ciljeva je sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

Naučite kako da automatizujete i zaštitite mrežu.

Savladaćete veštine neophodne za zaštitu mrežne infrastrukture, razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu, kao i tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

Znanje koje dobijete na ovom smeru moći ćete da iskoristite da neke od procesa u svojoj kompaniji automatizujete i sebi smanjite vreme potrebno za odrađivanje istih.

Radite sa Mikrotik i CISCO ruterima.

Radićete sa Mikrotik i CISCO ruterima. Naučićete da radite sa Mikrotik RouterOS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaćete i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije, i još mnogo toga.

Network Administration — plan i program 2016/2017.

I HALF

No. Code Class No. of classes
1 OSW Operating Systems Windows 8 20
2 CN Computer Networks 24
3 SA Server Administration 28
4 LX Linux Operating System 36
5 PC PC System Building and Maintenance 24
6 NT Network Server Services 28
7 E1 English Language 1 online

II HALF

No. Code Class No. of classes
8 DBS Database and SQL Administration 16
9 AS Advanced Services 28
10 CNA Cisco Network Administration 32
11 ANS Advanced Network Services 24
12 APA Administrative Process Automation 20
13 IIS Information System Security 24
14 MNA Mikrotik Network Administration 24
15 EL2 English Language 2 online
16 FCE FCE/BEC Vantage* online* Pripremne kurseve za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita mogu pohađati samo polaznici koji su završili English Upper Intermediate Level.

+ PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM
U okviru školovanja na Software Engineering programu besplatno dobijate i jedinstveni paket profesionalnih veština - Personal Development Program, koji će vam osigurati napredak u karijeri i izdvojiti vas kao lidera među stručnjacima u vašem poslu.

Program Network Administration obuhvata 16 predmeta:

1. Operating Systems Windows 10
Kurs obezbeđuje polaznicima znanja iz oblasti instalacije, konfiguracije i licenciranja Windows 8 operativnog sistema. Polaznici će naučiti kako da upravljaju skladištima, hard diskovima u operativnim sistemima, kao i kako da kreiraju Simple, Spanned, Stripe volumene i time optimizuju performanse fajl sistema. Naučiće da upravljaju slobodnim prostorom na disku koristeći kvote. Radiće sa Windows alatima i servisima na pronalaženju i otklanjanju problema u radu.

2. Computer Networks
Sticanje znanja neophodnih za administriranje minimum mreže Peerova (podešavanje TCP/IP parametara, šerovanje, mapiranje, rad sa osnovnom mrežnom opremom) u okruženjima Windows i Linux. Na ovom kursu polaznici se upoznaju sa razlozima umrežavanja (deljenje resursa), tipovima i topologijom mreža, osnovnim medijumima za realizaciju mreže (povezivanje čvorova u mreži), tj. kablovima (koaksijalni, UTP, optički). Detaljno izučavanje OSI modela i njegova primena na Windows i Linux okruženje.

3. Server Administration
Ovaj kurs donosi znanja i veštine potrebne za implementiranje bazične mrežne infrastrukture na Windows serverima. Oblasti koje su najzastupljenije u kursu su aktivni direktorijum (ADDS), mrežni servisi, Hyper-V server.

4. Linux Operating System
Savladavanje fundamentalnih elemenata operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima današnjice na korisničkom nivou. Objašnjenje pojma „operativni sistemi" i sa aspekta projektanta i sa aspekta programera, kao i sa aspekta korisnika. Pojašnjenje o tome kako se operativni sistem oslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primerima najzastupljenijih operativnih sistema današnjice: Linux. Sticanje znanja neophodnih za instalaciju, konfiguraciju i održavanje operativnih sistema Linux.

5. PC System Building and Maintenance
Cilj ovog kursa je sticanje znanja o hardverskoj i softverskoj platformi modernih PC računara. U okviru ovog kursa naglasak je na hardveru, na interfejsima, na razumevanju trendova u projektovanju PC računara. Cilj kursa je i sticanje veština za samostalno servisiranje i održavanje savremenih PC računara.

6. Network Server Services
Naučite da upravljate Windows serverom. Ovaj kurs donosi znanja i veštine neophodne za uspešnu administraciju Windows servera i mrežnih servisa na njemu. Neke od oblasti koje se obrađuju u kursu su: Automatizacija instalacije operativnih sistema i aplikacija, upravljanje korisnicima i grupama u aktivnom direktorijumu uz pomoć grupnih polisa, udaljeni pristup, VPN tuneli, mrežne polise, podizanje nivoa bezbednosti, praćenje, automatsko instaliranje zakrpa.

7. English Language 1
Na ovom kursu polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Pre-Intermediate je niži srednji kurs koji omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, ali i da ga uspešno koristi u usmenoj i pisanoj formi.
Intermediate je srednji kurs koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.

8. Database and SQL Administration
Osposobljavanje studenata za primenu tehnika projektovanja šema baza podataka na konceptualnom i implementacionom nivou. Upoznavanje sa osnovnom terminologijom iz oblasti baza podataka i savladavanje tehnika za projektovanje šeme relacione baze podataka, dizajniranje SQL server i MySQL baze podataka, održavanje i administracija SQL servera, MySQl-a.

9. Advanced Services
Ovaj kurs vam pruža znanja i veštime kako da isplanirate, postavite i konfigurišete napredne servise na Windows Serveru u mrežnom okruženju većih razmera. Kurs, između ostalog, obrađuje i sledeće teme: napredno konfigurisanje mrežne infrastrukture i mrežnih servisa, aktivni direktorijum, upravljanje identitetima korisnika, upravljanje dozvolama i zabranama, klaster servisi, upravljanje rezervnim kopijama, oporavak od pada sistema.

10. Cisco Network Administration
Polaznici će naučiti osnove rada sa CISCO ruterima i svičevima i pripremiti se da budu Cisco administratori. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

11. Advanced Network Services
Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u svet naprednih mrežnih servisa namenjenih praćenju, nadogradnji i održavanju mreže i mrežnih servisa. U okviru kursa polaznici će steći osnovna znanja za rad sa Asterisk telefonskim centralama, Nagios servisu za praćenje mreže, Firewallovima i sličnim rešenjima za obezbeđivanje pristupa mreži.

12. Administrative Process Automation
Cilj ovog kursa je da polaznike uvede u poslove automatizacije poslovnog okruženja. Znanje koje dobiju na kursu polaznici će moći da iskoriste kako bi neke od procesa u svojoj kompaniji mogli da automatizuju i sebi smanje vreme potrebno za odrađivanje istih.

13. Information System Security
Sticanje znanja neophodnih za zaštitu mrežne infrastrukture. Razumevanje vrsta i načina savremenih napada na mrežnu infrastrukturu. Upoznavanje sa načinima predupređivanja i alatima za borbu protiv mrežnih napada. Uočavanje bezbednosnih propusta. Osposobljavanje za samostalno podešavanje programa za borbu protiv mrežnih napada. Načini softverske i hardverske kontrole prava pristupa podacima i resursima. Tehnike kriptovanja podataka u cilju zaštite.

14. Mikrotik Network Administration
Polaznici će na ovom kursu naučiti osnove rada sa Mikrotik ruterima i svičevima. Naučiće da rade sa mikrotik OS operativnim sistemom. Pored osnovne administracije rutera, savladaće i kreiranje virtuelnih mreža, virtuelnih privatnih mreža, povezivanje udaljenih lokacija, obezbeđivanje komunikacije itd.

15. English Language 2
Na kursu English Language 2 polaznici će raditi prema jednom od sledećih programa:

Intermediate je srednji kurs engleskog jezika koji omogućava polazniku da ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pisanoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
Upper-Intermediate je viši srednji kurs koji omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik.

16. Cambridge First Certificate in English (FCE) / Business English Certificate Vantage (BEC Vantage)
Pripremni kursevi za polaganje FCE ili BEC Vantage ispita nisu u okviru redovnog nastavnog plana i programa. Polaznici biraju koji od navedenih sertifikata žele da steknu i na osnovu toga pohađaju jedan od ova dva kursa.

Cambridge First Certificate in English (FCE) je pripremni kurs za polaganje FCE ispita na osnovu koga stičete sertifikat koji priznaje na hiljade kompanija, akademskih institucija, univerziteta i koledža, strukovnih tela i ministarskih i vladinih tela širom sveta. FCE je široko priznat u privredi i industriji, a daje vam značajnu prednost ukoliko nameravate da aplicirate za poslove koji uključuju rad sa javnošću, kancelarijski posao u bankama, u avio industriji, keteringu... Ovaj sertifikat priznat je i na mnogim univerzitetima, visokim školama i drugim institucijama, te predstavlja "odskočnu dasku" za vaše dalje obrazovanje i unapređenje znanja jezika.

Business English Certificate Vantage (BEC Vantage) takođe predstavlja pripremni kurs za sticanje BEC Vantage sertifikata, jednog od najcenjenijih Cambridge sertifikata u poslovnom svetu. Kao što sam naziv govori, ovaj sertifikat vam daje značajnu prednost kod potencijalnih poslodavaca i poslovnih partnera, time što potvrđuje da je vaše znanje poslovnog engleskog jezika i mogućnosti komunikacije u svetu biznisa na zavidnom nivou. Priznaju ga sve svetske kompanije, akademske i poslovne institucije, jer predstavlja jedinstven dokument o vašim naprednim sposobnostima razumevanja, govora i pisanja na engleskom jeziku.

Kako izgledaju predavanja?

Nastava za ovaj program odvija se u tradicionalnoj i e-Learning varijanti.

Predavanja su zasnovana na minimumu teorije i maksimumu prakse. Učenje se realizuje kroz zadatke i projekte, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao. Program će vas prakitčno osposobiti za širok dijapazon administrativnih delatnosti.

Instaliranje, održavanje servera, implementacija mrežne infrastrukture, dizajniranje SQL baze, rad sa Mikrotik i CISCO ruterima – sve zadatke na programu rešavaćete u realnom okruženju.

Obezbedite sebi međunarodno priznate sertifikate:

MICROSOFT SERTIFIKACIJA

Microsoft sertifikati reprezentuju širok i raznolik spektar poslovnih funkcija i odgovornosti. Stičući specifične akreditacije obezbeđujete objektivnu validaciju sposobnosti da uspešno izvršite kritične IT funkcije. Okružena industrijskim profesionalcima širom sveta, Microsoft sertifikacija ostaje jedna od najefikasnijih načina da dostignete ciljeve uspešne karijere, i najbolji način za kompanije da razviju i zadrže dragocene IT kadrove.

Odlične plate se podrazumevaju.

ITAcademy je ovlašćeni Microsoft Partner i Microsoft Learning partner. Za ovu godinu ITAcademy vam je obezbedila mogućnost sticanja najnovijih Microsoft sertifikata koji će biti najtraženiji u narednih 4-6 godina:

MTA - Microsoft Technology Associate:

 • MTA: IT Infrastructure
 • MTA: Database

MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate:

 • MCSA: Windows Server
 • MCSA: SQL Server
 • MCSA: Windows

MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert:

 • MCSE: Server Infrastructure

MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist:

 • MCTS: Windows Server
 • MCTS: SQL Server


CompTIA SEFTIFIKACIJA

Za sve koji žele steći znanje neophodno za instaliranje softvera i hardvera, održavanje i otklanjanje kvarova na računarima obezbedili smo obuku po programima CompTIA A+.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata, ali isto tako on predstavlja i pripremu za praktičan rad. Program CompTIA A+ obuhvata instalaciju softvera i hardvera, sistemska podešavanja, održavanje i otklanjanje kvarova na PC računarima, mrežnu sigurnost, kriptografiju i kontrolu upravljanje identitetom. CompTIA A+ je najjače stručno zvanje za PC tehničare. Kompanije kao što su Microsoft, Hewlett-Packard i Cisco zahtevaju CompTIA sertifikaciju za svoje tehničare, a CompuCom i Ricoh ovu sertifikaciju zahtevaju kao neophodan i glavni uslov pri zapošljavanju. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA A+ Certified IT Technician

CompTIA Security+
Najveći izazov u radi mrežnog administratora je podizanje nivoa bezbednosti mreže, servera i servisa. Da biste mogli da se bavite konfigurisanjem bezbednosti i podizanjem nivoa bezbednosti morate razumeti koncepte sigurnosti, upada, kriptografije i slično.

Ovaj program će vas dovesti do prestižnog međunarodnog priznatog sertifikata. Obuka za polaganje Comptia Security+ ispita obuhvata osnovne postulate informacione i IT bezbednosti, malicioznog softvera, napada, upada, odbrane i detekcije upada, kriptografije, privatnih i javnih ključeva. Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA Security+ Certified IT Technician

Comptia Linux+
Jedan od velikih konkurenata Microsoftovom Windows Server operativnom sistemu na pozicijama kako klijentskih tako i centralnih serverskih operativnih sistema je svakako Linux. Velike svetske kompanije svoje servise hostuju na Linux operativnim sistemima i Linux administratori su jako traženi. Ovaj program obuhvata rad sa klijentskim i serverskim operativnim sistemima baziranim na linux platformi, serverima, mreznim servisima... Na ovom programu, polaganjem za ovu sertifikaciju, dobijate zvanje:

 • CompTIA Linux+ Certified IT Technician


CISCO SERTIFIKACIJA

Cisco sertifikati su jedni od najpriznatijih potvrda znanja među admnistratorima. Bićete u mogućnosti da razvijete praktično znanje o radu modernih TCP/IP mreža, savladate komande i tehnike koje se koriste da bi se rešavali problemi konekcija ka hostovima, raditi na Cisco switchevima i routerima, praviti backup i restore konfiguracione datoteke i upravljati mrežnom opremom, a najbolja potvrda toga biće posedovanje Cisco sertifikata:

 • Cisco CCNA

MIKROTIK SERTIFIKACIJA

MikroTik sertifikati predstavljaju jednu od najznačajnijih potvrda znanja i veština u oblasti mrežne administracije, a znanja za koja oni garantuju smatraju se neophodnim za sve vrhunske IT stručnjake. ITAcademy je akreditovani MikroTik trening centar koji polaznicima omogućava sticanje prepoznatljivih sertifikata o posedovanju znanja i veština iz područja upravljanja i konfiguracije mreža na RouterOS-u, operativnom sistemu kompanije MikroTik.

Kao akreditovani MikroTik Training Center ITAcademy vam pruža mogućnost polaganja za sledeće prestižne sertifikate:

 • MTCNA – MikroTik Certified Network Associate
 • MTCRE – MikroTik Certified Routing Engineer

Takođe, nakon kompletiranja Network Administration programa na ITAcademy, možete dobiti i jedan od dva sertifikata:

 • Sertifikat ITAcademy o odslušanom Network Administration programu
 • ITAcademy Certified Network Administrator sertifikat

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com