Napredno programiranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 7, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
10 nedelja, 40 časova (2x2 nedeljno)
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

5%
popust
CENA: 250 eur

Opis kursa

Kurs naprednog programiranja je namenjen polaznicima koji su se već susreli sa programiranjem i poznaju osnove programiranja. U cilju što boljeg savladavanja gradiva, pre početka kursa radi se evaluacija polaznika kroz ulazni test iz osnova programiranja.

U koliko polaznik ne položi test može upisati kurs iz osnova programiranja. Primenom te metodologije grupe se ujednačavaju kada je u pitanju predznanje polaznika što rezultira većim kvalitetom rada i daje mogućnost polaznicima da temeljno usvoje znanja i bolje upoznaju oblast koja ih interesuje.

U toku prvog kursa iz naprednog programiranja polaznici će se kroz C# programski jezik upoznati sa osnovnim konceptima Objektno Orijentisanog programiranja (OOP) kao i sa standardnim bibliotekama .NET framework-a kroz razvoj praktičnih konzolnih i Windows Forms aplikacija radi boljeg usvajanja znanja. Drugi deo kursa obuhvata upoznavanje osnovnim tehnikama konkurentog programiranja kroz .NET Threading biblioteke.

Napomena: Popust u iznosu od 5% od vrednosti kursa se ostvaruje kada se kurs plaća u celosti na dan potpisivanja ugovora.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com