MS Excel 2013 - Napredne tehniek rada u programu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kralja Aleksandra 12, II sprat- Pariski magazin, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
01.07.2019.
Trajanje kursa:
3 dana
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 5670 din

Opis kursa

 

Napredne tehnike rada sa Microsoft programom Excel

Naučite:

Da koristite sa sigurnošću Excel-ovo okruženje, da ste upoznate sa načinima formatiranja tabela i podataka u njima, da koristite formule za izračunavanje elemenata fakture, izračunavanje bilansa, analiziranje podataka. Ovladajte bazama podataka, Pivot tabelama i grafikonima, zaštitom tabela i drugim naprednim osobinama.

Trajanje:

3 radna dana (po 3 školska časa dnevno)

Kome je namenjen:

Osobama koje koriste Excel u svom radu, kao i onima koji žele da nauče da sa sigurnošću rukuju ovim programom.

Potrebno predznanje:

Potrebno je poznavanje osnovnih tehnika rada u Excel-u.

Primeri iz prakse:

Iako Word omogućava i rad sa tabelama, pravi gospodar nad njima je svakako program Excel. Excel je namenjen radu sa tabelarnim proračunima i oblasti gde se primenjuje su raznovrsne. Osnovne i napredne funkcije, grafičko prikazivanje podataka, povezivanje sa bazama podataka, skup gotovih alata, generisanje reprezentativnih izveštaja, razmena podataka sa drugim programima su mogućnosti koje mogu i najzahtevnijim korisnicima pružiti zadovoljavajuća rešenja.

Sadržaj kursa:

 • Knjige i radni listovi
 • Unos teksta, brojeva, datuma i vremena
 • Automatizovanje rada u Excel-u
 • Automatsko popunjavanje ćelija (AutoFill)
 • Umetanje grafičkih elemenata
 • Unošenje formula
 • Relativne i apsolutne reference
 • Dodeljivanje i korišćenje imena u formulama
 • SUM()  sabiranje
 • AVERAGE()  prosek
 • MAX()  najveća vrednost
 • MIN()  najmanja vrednost
 • COUNT()  broj pojava
 • IF()  uslovno grananje
 • SUMIF()  uslovno sabiranje
 • COUNTIF()  uslovno grananje
 • Provera valjanosti podataka
 • Nivoi zaštite u Excel-u
 • Grafikoni
 • Podešavanje stranice u Excel-u
 • Štampanje radnih listova
 • Osnove baza podataka u Excel-u
 • Otkrivanje prednosti i ograničenja Excel-ovih baza podataka
 • Sortiranje baze podataka
 • Filtriranje baza podataka
 • Sabiranje polja filtrirane baze podataka SUBTOTAL()
 • VLOOKUP() - pretraživanje baze
 • Osnove izvedenih tabela i grafikona

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com