Kurs JavaScript namenjen front-end developerima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Vuka Karadžića 14, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
24.10.2017.
Trajanje kursa:
10 nedelja (60 časova)
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 60000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Tokom kursa ćeš steći znanje o osnovama JavaScript-a, jQuery-a i nekim naprednijim konceptima poput prototipnog nasleđivanja, closures, IIFE, ES6… Takođe, gradivo kursa obuhvata i osnovne pojmove računarskih nauka (poput različitih brojevnih sistema, algoritama, struktura podataka…) neophodnih za bolje razumevanje programiranja uopšte.

 

ŠTA JE POTREBNO?

Za pohađanje ovog kursa, potrebno je da:

  • Poznaješ osnove HTML-a i CSS-a
  • Poseduješ laptop
  • Možeš da izdvojiš barem 5 sati nedeljno pored redovnih časova

 

GDE SE ODRŽAVA?

Udruženje DaFED, Novi Sad
Mite Ružića 2/III/5
21000 Novi Sad

 

KOME JE KURS NAMENJEN?

  • Svima onima koji su imali dodira sa front-end razvojem ili se aktivno njime bave svakodnevno, a poznavanje JavaScripta je poslednja stavka koja im nedostaje da bi zaokružili tu oblast.
  • Svima onima čiji se rad sa JavaScriptom zasniva pretežno na kopiranju rešenja sa interneta i može se opisati kao "krpljenje/uklapanje" skriptova sa minimalnim razumevanjem ili čak i bez njega.
  • Svima onima koji imaju želju da se upoznaju sa JavaScriptom kao jezikom i alatom koji im može pomoći da svoju karijeru usmere u novim pravcima.


Minimalan broj polaznika po grupi: 5

Maksimalan broj polaznika po grupi: 18

 

KAKO TO IZGLEDA?

Program je podeljen na ukupno 30 termina od kojih svaki traje po 2 sata.

Svaki termin će biti podeljen na 4 celine od po 20-25 minuta sa kratkim pauzama između. Pored teorije biće zastupljen i praktičan rad.

Osim 3 zvanična termina nedeljno, kurs će se odvijati paralelno u vidu domaćih zadataka i dodatnih aktivnosti za koje je potrebno izdvojiti barem 5 sati nedeljno kako bi kurs imao maksimalan efekat.

Predavač će biti dostupan svakodnevno za sva pitanja i konsultacije.

Na kraju kursa se radi završni projekat koji obuhvata sve pređeno na kursu. Opciono u zavisnosti od individualnih želja projekat se može realizovati i/ili nadograđivati koristeći razne framework-e i platforme uz podršku ostalih polaznika i predavača.

S obzirom da se učenje ne završava završetkom kursa, svi polaznici dobijaju mogućnost da postanu članovi DaFED Alumni grupe koja okuplja sve ljude koji su do sada prošli neki od DaFED kurseva. Aktivnosti grupe se ogledaju u zajedničkom daljem učenju, internim okupljanjima, deljenju informacija i znanja. Takođe, članovi imaju benefite prioritetnosti u izvesnim DaFED aktivnostima.

 

Program

1. NEDELJA

Termin 1
Predstavljanje (kursa, predavača, plana i programa, alata koje ćemo koristiti)
Uvod u JS
Kratak istorijat JS
Osnovna sintaksa
Struktura koda
Rad sa varijablama
Primitivni tipovi podataka
Operatori i coercion

Termin 2
Statements vs Expressions
Naredbe grananja
Petlje
Nizovi
Rešavanje praktičnih zadataka

Termin 3
Grupno vežbanje (mob programming)


2. NEDELJA

Termin 1

String operations
ES6 Template Literals
Uvod u funkcije
Objects
Object Literals
Objects and Functions

Termin 2

JSON
Global environment & Global Object
Execution Context (creation, hoisting and execution)
Variable Scope & Scope Chain
var, let, const
Functions (statements, expressions, IIFEs, fat arrow functions)

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)


3. NEDELJA

Termin 1

Execution Stack
Prosleđivanje by Value vs by Reference
Uvod u funkcionalno programiranje kroz JS
Pojam rekurzije
Rad sa nizovima (forEach, map)

Termin 2

“this” i pravila referenciranja
Rad sa nizovima (filter)

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

4. NEDELJA

Termin 1

Pozajmljivanje funkcija
Closure
Rad sa nizovima (reduce)

Termin 2

“new” operator
Function Constructors
Built-in Function Constructors

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

5. NEDELJA

Termin 1

Prototype
Scope chain vs Prototype chain
Uvod u nasleđivanje

Termin 2

Object Oriented inheritance vs Prototypal inheritance (delegation)
Classical Model
ES6 Classes

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

6. NEDELJA

Termin 1

Pure prototypal inheritance (delegation)
Composition
Sinergija JS sa HTML & CSS
DOM API

Termin 2

DOM selectors
Event sistem
Event Loop
HTTP Requests

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

7. NEDELJA

Termin 1

XHR & Ajax
Rad sa REST API-jem
Promises

Termin 2

Uvod u jQuery
jQuery selectors
Event sistem kroz jQuery
Ajax kroz jQuery

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

8. NEDELJA

Termin 1

Praktičan rad, zajedničko pravljenje mini aplikacije
Debugging & Error handling

Termin 2

Pregled najčešćih Design Patterna kroz praksu
Praktična primena Module Pattern-a

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

9. NEDELJA

Termin 1

ES6:
destructuring
…spread
for..in
for..of
Proxies
Sets & Maps
Pojam testiranja koda

Termin 2

Uvod u JavaScript web aplikacije
Uvod u MVC i MV* paterne
Uvod u Node.js
Povezivanje svega u celinu kroz osvrt na popularne JS framework-e i biblioteke
Pregled alata za razvoj i deploy (npm, Babel, Grunt, Gulp, Bower, Webpack… )

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

10. NEDELJA

Termin 1

Grupni rad na završnom projektu

Termin 2

Grupni rad na završnom projektu

Termin 3

Grupno vežbanje (mob programming)

 

PREDAVAČ:

Nenad Pavlov

Nenad se bavi programiranjem već 13 godina, a poslednjih 6 profesionalno kao front-end developer sa naglaskom na JavaScriptu kao takvom i u različitim oblicima (jQuery, ImpactJS, AngularJS, NodeJS, socket.io…). Najveći deo profesionalne karijere proveo je u HintTechu i A51 (ActiveCollab). Pored toga je radio na mnoštvu freelance projekata. Sve češće se nalazi u ulozi vođe projekata i predavača. Trenutno je aktivan u Fintech i startup industriji kao programer i konsultant.

Cena kursa je 60.000 RSD (na 3 rate).

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com