Java Web programiranje

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 7, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
06.11.2017.
Trajanje kursa:
2,5 meseca, 60 časova (3x2 nedeljno)
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 350 eur

Opis kursa

Ovaj kurs je namenjen polaznicima koji imaju dobro poznavanje osnova programiranja, sistemskog programiranja i OOP koncepata. Evaluacija polaznika se radi kroz ulazni test iz osnovnog i naprednog programiranja da bi se sa sigurnošću moglo utvrditi trenutno znanje polaznika radi boljeg usvajanja novih znanja. Ako polaznik ne zadovolji kriterijume može upisati kurs iz osnovnog ili naprednog programiranja u zavisnosti od rezultata.

  • Prvi deo kursa bave se osnovama web programiranja:

- HTML-a i CSS-a
- Upoznavanje sa Bootstrap CSS framework
- Osnovama JavaScript programskog jezika
- Osnovama jQuery biblioteke

  • Drugi deo kursa obuhvata Full-Stack JavaScript razvoj veb aplikacija:

- Razvoj serverske strane koristeći JavaScript preko Node.js environment-om
- Razvojem veb aplikacija koristeći Express framework
- Osnovama Angular 4, kao jednog od najpopularnijih frontend framework-a
- Korišćenje NoSQl baza podataka – MongoDB
- Razvoj Single Page Aplikacija (SPA) koristeći MEAN stek

  • Treći deo kursa obuhvata tehnike razvoja enterprajz veb aplikacija:

U okviru Java veb kursa polaznici će se upoznati sa najkorišćenijim Java veb framework-om , Spring MVC, kao i sa drugim standardnim Java tehnologijama: Maven, Hibernate, Spring Security…


U toku veb kursa polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse, kao i sa osnovnim alatima potrebnim za profesionalni rad u timu (alati za verzionisanje, kolaboraciju i praćenje razvoja – Git, Mercurial, Redmine…). Kroz taj pristup polaznik se sprema za rad u realnom okruženju.

Napomena: Popust u iznosu od 5% od vrednosti kursa se ostvaruje kada se kurs plaća u celosti na dan potpisivanja ugovora.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com