ISTQB Certified Tester - Foundation Level

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Bulevar cara Lazara 7, Novi Sad, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
3 dana
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 450 eur

Opis kursa

 

ISTQB Certified Tester - Foundation Level

  

 

Kurs ISTQB Certified Tester - Foundation Level je namenjen pojedincima koji imaju potrebu za demonstriranjem praktičnog znanja o osnovnim konceptima testiranja softvera. Pored uvoda u teoriju i terminologiju testiranja softvera, ovim kursom se stiče i praktično znanje o pristupima, metodama i tehnikama, koje mogu odmah da se primene u svakodnevnom poslu. Polaznici kursa će saznati: kojim se aktivnostima bave softver testeri, kako se upravlja procesom testiranja u toku razvoja softverskog proizvoda, koji su koraci neophodni za uspešno testiranje, kako primeniti tehnike testiranja i odabrati odgovarajuće alate, itd.

Polaznici koji odslušaju ovaj kurs stiču znanje i veštine koje im omogućavaju da lakše polože odgovarajući ispit i tako steknu ISTQB Foundation Level sertifikat.

Kome je kurs namenjen?

Ovaj kurs je namenjen:

  • Svima koji žele da se upoznaju sa terminologijom i da nauče osnovne principe testiranja softvera.
  • Softver testerima, test inženjerima/konsultantima – na početnom ili srednjem nivou iskustva.
  • Programerima koji žele da se upoznaju sa još jednim aspektom razvoja softvera ili žele da se kvalifikuju i kao softver testeri.
  • Menadžerima kompanija, sektora i timova koji žele više da saznaju o testiranju softvera.
  • Studentima informatičkih, računarskih studija koji žele da prošire svoje znanje u oblasti testiranja softvera.

Šta dobijate ovim kursom?

Ovaj kurs je namenjen pojedinicima koji imaju različite uloge u razvojnom timu i raznovrsna iskustva u domenu razvoja softvera.

  • Ako ste softver tester, ovaj kurs će osvežiti i unaprediti Vašu znanje i veštine u oblasti testiranja.
  • Ako želite da steknete nove kvalifikacije kao softver tester, ovaj kurs će Vam pomoći da započnete proces razvoja profesionalne karijere.
  • Ako upravljate projektima razvoja softvera, kurs će Vam pojasniti kako da uskladite aktivnosti testiranja softvera sa različitim fazama razvoja softvera.
  • Ako upravljate softverskom kompanijom ili sektorom razvoja softvera, kurs će Vam dati dodatna znanja korisna za planiranje, budžetiranje i efektivnu kontrolu aktivnosti testiranja.
  • Ako ste student informatičkih/računarskih studija, ovaj kurs će Vam pomoći u procesu nalaženja prave karijere za Vas.

Kursevi koje organizuje Quality House obezbeđuju kombinaciju teorijske osnove i praktičnih saveta, zasnovanih na primerima iz industrijske prakse i tekućih trendova. Stečeno znanje pruža mogućnost polaznicima kursa da pri rešavanju standardnih zadataka iz oblasti testiranja softvera donose kvalitetne odluke i sprovode uspešnu realizaciju.

Sadržaj kursa

Trajanje kursa

Ovaj kurs traje 3 dana. 

Sertifikacija

ISTQB Certified Tester - Foundation Level kurs (metodologija i materijal) je usklađen sa ISTQB (International Software Testing and Qualifications Board) zahtevima, pokriva ISTQB Foundation Level nastavni plan i program i akreditovan je od strane SEETB-a (South East European Testing Board).

Polaznici dobijaju potvrdu o pohađanju kursa, sa kojom ostvaruju popust na polaganje ispita koje organizuje SEETB.

Izazovi

Kurs se održava na srpskom jeziku, ali svi radni i ispitni materijali su dostupni samo na engleskom jeziku. To znači da učesnici moraju da poseduju radno znanje engleskog jezika.

Materijal je obiman, sadrži veliku količinu termina i definicija koje treba savladati. Neophodan je dodatni rad i učenje pre eventualnog polaganja ispita.

* Navedena cena je bez PDV-a. Quality House je u sistemu PDV-a. 

* Quality House zadržava pravo da ne održi kurs usled nedovoljno prijavljenih polaznika.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com