Digital Compositing - Kompoziting u NUKE-u programu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knićaninova 3, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
116 časova / 12 nedelja
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 880 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

Digital Compositing


Ovladajte završnom fazom VFX produkcije!

Šta je ono što razlikuje filmove poput Ratova zvezda, Matriksa, Gospodara prstenova od drugih?
Specijalni efekti, minijature, eksplozije, lutke, digitalni karakteri, nadrealne scene. Sam po sebi, svaki od datih elemenata nije dovoljan, već se različiti elementi (npr. minijature i glumci) uklapaju tako da stvaraju kod gledaoca iluziju realnosti. Tako, glumac koji je snimljen na zelenoj pozadini u realnosti, prelazi u virtuelni svet neke udaljene galaksije, u dalekoj budućnosti. Uklapanje raznih elemenata, tj. kompoziting, jeste tema ovog kursa.

Na preko 70 časova i 100 vežbi polaznici će naučiti principe kompozitinga, green screen uklapanja žive slike sa digitalnim elementima, kolor korekcije, stereo kompozitinga, rada sa praktičnim elementima, rada sa filmskim i digitalnim materijalom, rada u produkcijskom okruženju... Sve tehnike biće objašnjene kroz primere iz produkcije, koje će sami polaznici obrađivati na vežbama.
Takođe, detaljno će biti obrađena sama tehnologija digitalnog signala, slike, procesinga, kao i tehnologija filma, fotografije, sa uporednom analizom prednosti jednog i drugog pristupa.
Pored tehničkog dela, temeljno će se obraditi i teorijski deo, osnove fotografije i likovnosti, vizuelne percepcije, komunikacije, kako bi polaznici stekli dovoljnu širinu, koja će im omogućiti brži napredak.
Kako kurs bude odmicao, tako će vežbe postajati sve više nalik realnom produkcijskom okruženju, sa simulacijom različitih problema, rokova i zahteva klijenata, tj. nadređenih.

 

Program kursa:


Uvod u digitalni kompoziting
• Uvod, istorijat, optički kompoziting, digitalni kompoziting, osnove filma, digitalni kompoziting sa primerima (Star Wars, Blade Runner, Terminator, Titanic...)

Komponente digitalne slike
• Digitalni i analogni signal, digitalizacija, osnovne komponente slike, pixel, bit depth, rezolucija, karakteristike slike sa filma i digitalne
kamere, HDR format, Gamut, Color space

Svetlost i kamera I
• Osnove svetla, kretanje svetlosti, refleksija, refrakcija, svetlosni izvori, senke, temperatura svetla, white balance.
Pinhole kamera, ugao vidljivosti, perspektiva, objašnjenje blende, dubinska ostrina, iso osetljivost, sve uz praktične primere

Svetlost i kamera II
• Uglovi snimanja, rakursi, kreativna upotreba svetla, analiziranje svetla na različitim primerima, prepoznavanje tipa osvetljenja radi
lakšeg mečovanja (match). Pokreti kamere, osnovna podela i terminologija. METADATA, gde sve može da pomogne.
Što više praktičnih primera

Nuke osnove
• Interfejs, navigacija, kontrole, nodovi, učitavanje fajlova. Jednostavan kompoziting sa preklapanjem dveju slika.
(Paralelno sa primerom iz Photoshopa, da bi se razumele paralele između Nuke i Ps. Jednostavan key)

Vežba

Ulazni uređaji
• Formati, analogni, digitalni, PAL, NTSC, HD, RED
FPS, aspect ratio, komprimovanje signala, kompresija podataka, losless i lossy kompresije, formati fajlova BMP, TGA, PNG, JPG, MPEG,
MOV, DPX, EXR. Prednosti i mane, konverzija formata

Sve o bojama
• Teorija boje, primeri fotografije i umetničkih dela
• Kolor korekcije u Nuke, pokazati šta koji slider radi, objasniti na histogramu šta se dešava sa signalom
• Sekundarne kolor korekcije. Primeri iz produkcije

Vežba - kolor korekcije, na zadatom primeru. (Zadaje se i domaći zadatak)

Merge operatori
• Operacije između dva inputa. Plus, minus, over, min, max, screen, overlay... Matematički sve objasniti. Premultiply i unpremultiply
(Pokazati na jednostavnom primeru, zatim pokazati primer iz produkcije)

Vežba

Filteri, interpolacija, transformacija
• Blur, defocus, median, edge blur, erode, sharpen, soften, zblur, motion blur, emboss, god rays...
• Transformacije, translate, corner pin, reformat, crop
• Interpolacija: cubic, nearest, mitchel...
(Sve objašnjavamo na primerima. Nekoliko primera iz produkcije)

Vežba

Animacija, rad sa ključevima
• Roto, rad sa maskama. Principi animacije, timing, spacing (Pokazati na prostom primeru roto)
• 2D tracking, matchmove, stabilizacija. Primer, sky replacement. Planar tracker (pokazati na primeru)
• Spline warp, grid warp, morphing

Vežba

Kompoziting CG elemenata I
• Pass compositing. Rad sa kanalima. Integracija sa realnim elementima, reference stand in, light wrapping, senke, ujednačavanje boja,
spill suppression, atmosferski efekti, karakteristike kamere, veličina i perspektiva, fokus i defocus (bokeh), motion blur, lens flare...

Vežba: pokazivanje na primerima
1. Sveti Georgije ubija aždaju - avion, najjednostavniji primer
2. The Other Guys - scena u baru (pivo, kokain, čaše, pare, vatre...)
3. The Other Guys - helikopter, školski primer passova

Kompoziting CG elemenata II
• Nastavak

Vežba

Vizuelni kvaliteti slike i percepcija oka
• Svetla i senke
• Perzistencija vida

Linear workflow
• Nonlinear Color Encoding (logaritamski formati)
(Primeri, pre svega film The Other Guys: kako se izbacuju renderi, kako se namesta LUT, kako se izbacuje final)

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije I
• Custom despill, hue correct, sređivanje ivica, lightwrap
• Grain, dodavanje, match graina.
(Ovde primer moze biti Eni, ili Mastercard Beach, ili spot)

Vežba

Komplikovaniji key, keylight, primatte, IBK, kombinacije II
• Nastavak, kombinovani key, key roto

Vežba

3D prostor u Nuke
• 3D prostor, navigacija, kontrole, nodovi
• Camera tracker u Nuke, i ubacivanje treka iz drugih programa (Maya-e).
• Projekcije, zamena sina (Najbolji primer: zamena sina u The Other Guys - scena u baru)

Vežba

Stereo compositing
• 3D prostor (Primeri iz Shark Night)

Vežba

Kvalitet i efikasnost
• Minimizacija gubitka podataka, Internal Software Accuracy
• Efikasnost (Consolidating Operations, Region of Interest, Networked Environment, Disk Usage, proxy)
(Primeri za efikasan Nuke workflow)

Organizacija workflowa
• Struktura, rad sa fajlovima, logika rada (postupnost)

Rad u pipeline okruženju i komunikacija sa ostalim VFX odeljenjima
• Kroz primer pokazujemo organizaciju produkcije između CG i comp sektora
(Možemo uzeti kao primer Shark Night)

Vežba: zajednička vežba Compositing i Light/render odeljenja

Analiza workflowa na primerima iz produkcije
• Možemo uzeti nekoliko primera koje smo koristili kroz ranija predavanja, ali u kompletnoj formi
(Interaktivnost u predavanju, pitanja, zajedničke analize)


Automatizacija comp procesa kroz Python i kreaciju gizmo-a
• Jedan jednostavan primer, gizmo za passove, iz The Other Guys
(Analiza: automatski comp, output gizmo...)

Vežba: Python vežbe

Završna vežba. Comp kadra koji sadrzi CG, green screen, practical
(Može se raditi konkretan primer iz produkcije Cratera)

Samostalna vežba

 

Upis polaznika tokom čitave godine.

Početak kurseva po formiranju grupe.

NAPOMENA: Plaćanje unapred sa 5% popusta na cenu.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com