Autodesk Revit Architecture kurs - Ovaldajte BIM tehnologijom!

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knićaninova 3, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
45 časova
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 300 eur | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

Autodesk Revit Architecture je primarni, a temom arhitektonski deo Autodesk Revit programskog rešenja. Ovaj program obuhvata alate potrebne za kompletno projektovanje i modelovanje u visokogradnji. Zasniva se na Building Information Modeling (BIM) tehnologiji. Osnovne karakteristike i predosti rada u Revit programu su projektovanje modela zgrade upotrebom 2D/3D seta alata (komandi), kao direktnim digitalnim predstavama elemenata projektovanog objekta: zidovima, stubovima, međuspratnim konstrukcijama, krovovima. Upravo analogno samom arhitektonskom projektovanju, proces se, u najvećem procentu odvija izradom/rešavanjem horizontalnih preseka odnosno osnova, a prilozi preseka, izgleda ili podloga za izradu detalja su zapravo generisani adekvatnim komandama u programu. Upravo ovaj proces obezbeđuje konstantnu tačnost i podataka u svim prilozima tokom kompletnog procesa kao i svih faza: od idejnog rešenja do izrade detalja te izrade projektne dokumentacije. Glavna odlika programa Revit Architecture je parametarsko upravljanje elementima modela.
Program obezbeđuje kompletnu ponudu alata za izradu visokozahtevnih projekata, od konceptualnih studija, detaljnih crteža i rasporeda opreme u arhitekturi, te konačno sa procesom renderovanja i prezentacije modela.

Program kursa:

Uvod
• Osnovne informacije o programu Revit Architecture i BIM tehnologiji
• Upoznavanje sa korisničkim okruženjem
• Upoznavanje sa zidom kao osnovnim elementom u Revit-u

Alati i komande
• Alati i komande za editovanje

Modelovanje objekata
• Modelovanje i izmene zidova
• Kreiranje novih stilova zidova
• Dodavanje i izmene vrata
• Dodavanje i izmene prozora
• Kreiranje i modifikovanje etaža objekta

Rad sa familijama
• Unošenje komponenata kao dopunskih elemenata objekta
• Dodavanje i izmene familija/ komponenti

Razvoj modela
• Kreiranje međuspratnih konstrukcija
• Kreiranje plafonskih sistema
• Modelovanje i izmene krovova
• Kreiranje zid zavesa
• Modelovanje vertikalnih komunikacija /stepeništa

Rad sa konceptualnim 3D formama
• Kreiranje masa
• Prevođenje elemenata mase u elemente objekta

Uvoz i izvoz podataka iz progama
• Uvoz spoljašnjih fajlova i formata (dwg, jpg)
• Izvoz podataka (pdf, jpg, dwg)

Podešavanja prikaza modela
• Upravljanje pogledima
• Kontrola prikaza objekata
• Kreiranje i izmene preseka
• Kreiranje i modifikovanje 3D prikaza

Upotreba kota i ograničenja
• Kotiranje i označavanje
• Primena i uklanjanje ograničenja

Detalji i tehnička dokumentacija
• Izrada tehničke dokumentacije
• Prikaz detalja

Dokumentacija
• Izrada predmera i predračuna
• Definisanje prikaza prostorija
• Izrada legendi

Priprema projekta za prezentaciju/štampu
• Renderovanje priloga
• Kreiranje i upotreba podloge za štampu
• Kreiranje pečata/zaglavlja
Praktični ispit

Upis polaznika tokom čitave godine.

Početak kurseva po formiranju grupe.

NAPOMENA: Plaćanje unapred sa 5% popusta na cenu. Popust za studente je 10%.

 

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com