Adobe Web dizajn

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Takovska 12, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
63 časa
Vreme održavanja:
večernji, poslepodnevni, termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

10%
popust
CENA: 29900 din

Opis kursa

 

sovche_30px.jpg Adobe Web dizajn


Obuka Adobe web dizajn se sastoji od tri programa: Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver i Adobe Flash. Cilj obuke je da se polaznici obuke osposobe za samostalnu izradu web prezentacija tj sajtova.

Obuka Adobe Web dizajn u grupi traje 78 časova. Nastava se pohađa tri puta nedeljno i za grupnu obuku na raspolaganju su vam dva termina: 16:30-19:00 i 19:00-21:30 i dve kombinacije dana: ponedeljak, sreda, petak i utorak, četvrtak, subota.

Na početku obuke se izabere jedan termin i jedna kombinacija dana i tim terminima/danima se ide do kraja obuke.Grupe su male, od 3-8 polaznika, upis je tokom cele godine i nove obuke počinju na svakih 15-ak dana. U cenu je uračunat sav prateći materijal: udžbenici za Dreamweaver, Fireworks i Flash, sveske, olovke. Na kraju obuke polaznici u dogovoru sa instruktorom rade neki završni rad iz sve tri oblasti i po uspešno okončanom polaganju dobijaju sertifikat o položenom ispitu iz paketa Adobe Web dizajna. Softline je Adobeov trening partner u Srbiji za sve ove obuke tako da je sertifikat međunarodno priznat.

Ako obuku pohađate individualno (polaznik sam sa instruktorom) obuka traje 58 časa i na raspolaganju su vam termini tokom celog dana, od 8:00 do 22:00, i u dogovoru sa instruktorom možete ih menjati i vi diktirate tempo nastave (svaki dan ili svaki drugi dan po dva, tri ili više časova).

Za pohađanje ove obuke potrebno je poznavanje operativnog sistema Windows..

Plan obuke za Adobe Web dizajn

(78 časa u grupi/58 individualno)

ADOBE FIREWORKS

Uvod 1. Deo

 • Šta je World Wide Web, Web prezentacije i Web dizajn?
 • Frontend tehnologije: HTML, CSS, JavaScript, ActionScript
 • Backend tehnologije i baze podataka
 • Flash sajtovi
 • Hosting i zakup domena

Uvod 2. deo

 • Fireworks CS4 - revolucija u dizajnu multimedijalnih sadržaja
 • Prednosti i mane, saradnja sa ostalim programima za dizajn
 • Radno okruženje

Alati za vektorsko crtanje

 • Crtanje osnovnih oblika i AutoShape-ova

Osnovne manipulacije objektima

 • Princip slojeva i Layers paleta
 • Skaliranje, rotiranje i pozicioniranje objekata

Osnovne manipulacije objektima 2

 • Poravnavanje, raspoređivanje, grupisanje objekata
 • Pomoćne linije
 • Pravljenje složenih objekata kombinacijom prostih

Popuna (Fill) i konturna linija (Stroke)

 • Osnovni parametri popune
 • Osnovni parametri konturne linije

Složene popune

 • Teksture
 • Pattern-i
 • Gradijenti

Rad sa bitmapama

 • Osnovne tonske i kolorne korekcije
 • Selekcije Alati za uklanjanje nedostataka

Najčešći dizajnerski efekti

 • Maske
 • Filteri i Live Filteri
 • Photoshop Live Effects
 • Stilovi

Rad sa tekstom

 • Alati za rad sa tekstom
 • Osnove web tipografije

Izrada prototipa sajta

 • Rad sa više strana
 • Povezivanje stranica
 • Hotspots i Slices
 • Simboli, dugmići (buttons)
 • Stanja (states) elemenata
 • Pravljenje pop-up menija
 • Ubacivanje ostalih elemenata koji se često koriste na sajtu

Optimizacija sadržaja za web

 • Izrada PDF-a sajta
 • Izrada konačne verzije sajta

ADOBE DREAMWEAVER

Uvod

 • Pojam web dizajna, web developmenta i njihova veza
 • Pojam web sajta i vrste sajtova
 • Priprema za izradu sajta
 • Šta je HTML i HTTP protokol
 • Upotreba Jave, JavaScripta, VBScripta, Perla, ActiveX i ASP koncepta
 • HTML i JavaScript editori
 • Razlike između browsera
 • Pojam hostinga i registracije domena
 • Upoznavanje Macromedia Dreamweaver-a
 • Radno okruženje
 • Korišćenje čarobnjaka Site Setup
 • Files panel i rad sa fajlovima

Rad sa tekstom

 • Unos teksta
 • Osnovne napomene o web tipografiji
 • Pojam hiperteksta i hiperlinkova
 • Interni, eksterni i anchor linkovi
 • Formatiranje teksta i linkova

Rad sa slikama

 • Optimizacija slika za web
 • GIF, JPEG, PNG, Animirani GIF
 • Kreiranje slika za Web u Photoshopu
 • Save for Web komanda
 • Slice alat i slajsovanje
 • Ubacivanje slika na stranicu
 • Slike kao linkovi

Tabele

 • Osnove rada sa tabelama
 • Tabele za tabelarni prikaz podataka
 • Tabele za pozicioniranje elemenata na stranici
 • Sklapanje stranica pomoću tabela

CSS (Kaskadni stilovi)

 • Osnovno o CSS-u
 • CSS za formatiranje teksta
 • CSS za pozicioniranje elemenata

Interaktivni elementi stranice

 • Roloveri
 • Meniji
 • Flash dugmići

Kontakt formulari

 • Interaktivnost pomoću obrazaca
 • Izrada strukture obrasca
 • Korišćenje tekstualnih polja obrasca
 • Ubacivanje check box-ova i radio button-a
 • Izrada stavki u listi / meniju
 • Ubacivanje dugmadi obrasca
 • Validacija formulara

Obogaćivanje prezentacije završnim detaljima

 • Otvaranje novog prozora
 • Ekstenzije
 • Extension Manager
 • Ubacivanje Flash sadržaja na stranicu

Postavljanje prezentacije

ADOBE FLASH

Uvod

 • Pravljenje novog dokumenta
 • Uređivanje radnog okruženja
 • Rad sa više dokumenata
 • Help

Osnove crtanja

 • Crtanje osnovnih oblika
 • Crtanje pen alatom
 • Selektovanje i manipulacija objektima
 • Brush-evi
 • Modovi crtanja

Rad sa bojama

 • Color Mixer
 • Gradienti
 • Color Swatches

Simboli i biblioteke

 • Šta su i čemu služe simboli
 • Operacije nad simbolima
 • Dugmići
 • Alati, paneli i meniji za transformacije

Timeline

 • Layeri i njihove osobine
 • Frame i Keyframe
 • Rad sa više frame-ova
 • Scene

Testiranje i publikovanje fajlova

Rad sa slikama

 • Vektori i bitmape
 • Uvoz slika i razlicitih formata
 • Manipulacija slikama
 • Trace Bitmap i Break Apart

Osnove animacije

 • Shape Tweening
 • Shape Hint
 • Gradient Tweening
 • Motion Tweening
 • Copy i Paste Motion
 • Motion Guides
 • Ease In & Ease Out

Rad sa tekstom

 • Vrste teksta
 • Rad sa tekstom
 • Text Tweening
 • Dodavanje teksta projektu

Filteri i Blend Modovi

 • Upotreba filtera
 • Filteri u animaciji
 • Blend modovi

Komponente

Rad sa zvukom

 • Dodavanje zvuka Timeline-u
 • Efekti
 • Sync meni
 • Dodavanje zvuka dugmi ćima
 • Kompresija

Rad sa videom

 • Osnovni pojmovi u radu sa videom
 • Flash Video Encoder
 • External Flash Video
 • Uvod u ActionScript

 

 Za plaćanje iznosa u celosti pre početka obuke važi popust od 10%

Trenutna akcija od 10% popusta se odnosi na grupne obuke.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com