Pripreme za GMAT

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Dečanska 2, V sprat, stan 13, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
6-8 ili 18-20 nedelja
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: od 2950 din

Opis kursa

ŽELIŠ DA SE UPIŠEŠ NA MASTER STUDIJE IZ EKONOMIJE U INOSTRANSTVU?

ONDA JE PRAVI ISPIT ZA TEBE: GMAT

 

GMAT je američki ispit pre svega namenjen profesionalcima i budućim studentima postdiplomskih studija na poslovnim školama i ekonomskim fakultetima u SAD.

 

Pripada takozvanim standardizovanim američkim testovima, što zapravo znači da nisu strani studenti jedini koji ga polažu. Sve standardizovane američke testove osim TOEFL-a moraju polagati i akademci i budući akademci koji su državljani samih SAD ili drugih država engleskog govornog područja. Može se izvući zaključak da jezičko predznanje kandidata mora da bude na visokom nivou, od B2-C2 nivoa kako bi se spremao i položio ovaj ispit.  Interesantno je to što svi ovi ispiti omogućavaju kandidatima takozvano „superskorovanje“ (super scoring) – ako tvoj rezultat iz jedne važne oblasti nije dovoljno dobar, pri ponavljanju testa možeš pažnju usmeriti na taj deo i kombinovati rezultate iz više rađenih ispita, sve dok ne dobiješ željeni skor. Međutim, ova mogućnost zavisi od više škole ili fakulteta za koji se prijavljuješ. Neke škole će u obzir uzeti samo tvoj najbolji skor na ispitu (ma koliko puta da ga polažeš), a neke će dozvoliti superskorovanje iz više ispita. O tome bi se trebalo raspitati kod tamošnjih službi nadležnih za studentska pitanja.

Test ima četiri zasebna dela: pisanje, integrisano logičko zaključivanje, kvantitativno i verbalno rezonovanje. Ukupno traje 3 sata i 30 minuta. Test verbalnog rezonovanja je zapravo test čitanja kao jezičke veštine, dok kvantitativno rezonovanje i integrisano logičko zaključivanje kombinuju verbalne i matematičko-logičke zadatke, kao i analitičke sposobnosti.

U Srbiji još uvek ne postoji zvanični ispitni centar, pa je polaganje ovog ispita moguće u centru koji se nalazi u Zagrebu, u Hrvatskoj.

Časovi pripreme su indiviudualni i grupne časove za ove ispite ne organizujemo iz razloga što je verovatnoća da će se prijaviti veći broj ljudi koji imaju isti nivo znanja, spremaju se za istu ocenu i modul, za isti vremenski period i žele da polažu u istom roku veoma mala. Neke škole polaznicima nude pripreme na kojima se isključivo vežbaju testovi tj. vežba format testa. Naše pripreme su temeljne, i kreirane prema potrebama svakog polaznika.


Kako izgledaju pripreme u našem centru?


Prvi korak je dijagnostičko testiranje. Kandidat radi test veština, kreiran po uzoru na GMAT. Analizom rezultata, možemo da ocenimo razvijenost svake veštine, da ga uporedimo sa vrednostima koje su potrebne kandidatu i da na osnovu toga predložimo optimalno vreme potrebno za pripremu ispita.
Za svakog polaznika se kreira detaljan program, prati se i usmerava rad kandidata, radi se na podizanju opšteg nivoa jezika, vežbaju različiti tipovi zadataka, a zatim prelazi na usvajanje formata testa. Koristimo zvanične udžbenike i autentične materijale za pripremu.


Tokom priprema profesori rade sa đakom tehnike čitanja i anlize teksta, strategije i taktike polaganja testa i upravljanja vremenom. Naredni korak je simulacija ispita. GMAT se radi u realnim ispitnim uslovima i vremenu predviđenim za polaganje. Ovo pomaže studentima da se bolje pripreme i da smanje tremu. Rezultati simulacije nam pomažu da u ukažemo kandidatu na aspekte koje bi trebalo da popravi pre samog polaganja.


U Queen Victoria Education polaznik će dobiti i sve informacije u vezi sa prijavom ispita, procedurom polaganja i svu ostalu neophodnu pomoć. Uverite se i sami!


Cena časova:


Cena zavisi od intenziteta pohađanja priprema. Cena časa od 90 minuta je:

25 EUR ukoliko se nastava pohađa dva puta nedeljno
23 EUR ukoliko se nastava pohađa 3 ili više puta nedeljno

Plaćanje je moguće na nedeljnom/mesečnom nivou

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com