Pripreme za ACT - American College Testing

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Dečanska 2, V sprat, stan 13, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
individualno
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 2950 din

Opis kursa

 

 PRIPREME ZA POLAGANJE MEĐUNARODNOG ISPITA

ACT

                                                                                                            

Želiš da studiraš u SAD? Pitaš se koji ispit bi trebalo da polažeš? Odgovor je: ACT!

 

Šta je ACT?

ACT je standardizovan test tj. PRIJEMNI ISPIT koji se polaže radi upisa na koledže/univerzitet u SAD. Rezultati koje ostvarite na ovom testu su priznati od strane svih četvorogodišnjih koledža i univerziteta u SAD. Reč je o testu koji se sastoji iz 4 dela: English, Mathematics, Reading i Science. Pored osnovnog ACT testa postoji i ACT Writing, koji pored pomenuta četiri testa zahteva od kandidata da piše i esej. 

 

 

Kako izgleda ispit?

ACT je test koji se sastoji od 215 pitanja iz četiri oblasti, sa više ponuđenih odgovora, na zaokruživanje.

 

1. English

Ovaj deo ispita se sastoji od 75 pitanja, za čije rešavanje je predviđeno 45 minuta. Meri se poznavanje standardnog pisanog engleskog jezika i retoričke sposobnosti kandidata.

2. Mathematics

Test iz matematike ima 60 pitanja koje je potrebno rešiti za 60 minuta, a obuhvaćene su sve matematičke oblasti koje polaznici treba da savladaju do 4. razreda gimnazije.

3. Reading

Treći deo testa je kreiran sa ciljem da se utvrdi sposobnost polaznika da razume pročitan tekst. Sastoji se od 40 pitanja na koja treba odgovoriti za 35 minuta.

4. Science

Četvrti deo testa čine pitanja iz oblasti prirodnih nauka, a meri se sposobnost kandidata da analizira, interpretira, kritički rasuđuje, donosi zakuljučke i rešava probleme koji su u vezi sa prirodnim naukama. Broj pitanja je 40, a vreme za njihovo rešavanje je 35 minuta.

*** Writing

Pisanje eseja nije obavezan deo ACT ispita. Kandidat polaže i ovaj deo ukoliko je to jedan od zahteva koledža na koji želi da konkuriše. Za pisanje je predviđeno 30 minuta, a od kandidata se očekuje da izrazi vlastito mišeljenje i stavove o zadatoj temi. Procenjuju se pisane veštine na nivou srednjoškolskog engleskog jezika i početnog fakultetskog nivoa.

Wow, ovo deluje baš teško, ovoliki broj pitanja, za ovako malo vremena. A koliko je vremena potrebno za pripremu ACT ispita?

 

Na prvi pogled, ovaj ispit deluje zahtevno, i nećemo te lagati, jeste. Ali naše dugogodišnje iskustvo nam govori da naši polaznici ne samo da ovaj ispit polažu, već ostvaruju sjajne rezultate koji im pomažu da dobiju i pune stipendije za studiranje. U čemu je trik? Nema ga, potrebno je da sa pripremama kreneš na vreme. A kada je to? Odgovr na ovo pitanje ti možemo dati nakon dijagnostičkog testiranja, kada proverimo razvijenost svih tvojih jezičkih veština i uporedimo ih sa poenima koji su ti potrebni za upis na željeni koledž. 

Koji je naredni korak?

Zatim za tebe kreiramo personalizovani program priprema, koji je dizajniran tako da odgovra tvojim potrebama/zahtevima, koji se uklapa u tvoje ostale obaveze i koji ti omogućava da se u optimalnom roku pripremiš za polaganje ispita. 

Kako izgledaju pripreme?

Individualne pripreme ti omogućavaju da se pripremaš željenim tempom. Profesori jezika i prirodnih nauka koji su specijalizovani za ovaj međunarodni ispit ti pomažu da unaprediš sve veštine koje se testiraju, uče te tehnikama i strategijama koje ti pomažu da na pitanja odgovoriš u za to predviđenom roku. Profesori su maksimalno posvećen đaku i konstantno mere i usmeravaju tvoj napredak. Da bi se što bolje spremio/la, tokom priprema radiš i simulaciju testa tj. probno testiranje u realnim uslovima kako za tebe ne bi bilo nepoznanica.

Polaganje ACT ispita se organizuje pet puta godišnje (oktobar, decembar, februar, april i jun) u registovanim ispiutnim centrima ili u srednjim školama kandidata (Arranged Testing). Maksimalan broj bodova je 144, odnosno 36 poena na svakom delu testa. Na ispit se može izlaziti više puta dok se ne dobiju željeni rezultati (superscoring).

U našoj školi možete dobiti sve informacije u vezi sa polaganjem, načinom prijavljivanja, cenama/datumima polaganja i sl.

 

Intenzitet pripremne nastave je individualan, ali optimalno da kandidat ima 2 ili 3 časa nedeljno po 90 minuta.

Cena časa zavisi od intenziteta priprema:

2 puta nedeljno 25 eura po času

3 puta nedeljno 23 eura po času

Dužina priprema je takođe individualna, i uslovljena je predznanjem kandidata iz oblasti koje se testiraju, brojem poena koja mu je potrebna da bi se upisao na željeni koledž kao i terminom kada je zakazano testiranje. Nastojimo da svakom kandidatu na razgovoru, na osnovu rezultata dijagnostičkog testiranja predočimo koji je optimalan broj časova koji mu je potrebana da bi položio test. Cilj nam je da kandidatu pružimo visokokvalitetne pripreme koje će mu omogućiti da upiše željene studije bez problema i sa što manje stresa. 

Zakaži testiranje i konsultacije već danas! Take ACTion, take ACT!

                            

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com