Kurs norveškog jezika

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Milentija Popovića 4, Novi Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
od 3 do 6 meseci
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 50 eur | Moguće je plaćanje na rate.
Cena bez popusta: 70 eur

Opis kursa

 

U Eduka Centru mozete pohađati grupno ili individualno tri nivoa norveškog jezika:

POČETNI NIVO

Nakon završenog početnog kursa, polaznik može da razume jednostavnije tekstove, ali i nešto komplikovanije uz korišćenje rečnika, kao i da piše jednostavne tekstove služeći se gramatikom i leksikom savladanom tokom kursa. Osim toga, može da razume lagan i jednostavan razgovor o temama iz svakodnevnog života, prvenstveno na dijalektu iz istočnog područja Norveške, kao i da komunicira na elementarnom nivou, što podrazumeva da daje i traži obaveštenja i iskazuje jednostavne tvrdnje i namere u vezi sa temama obrađenim u okviru kursa. Takođe, polaznik koji je završio početni kurs poznaje veći deo gramatičkih pravila (glagolska vremena, redosled reči u rečenici, promena imenica itd.), kao i pravila izgovora.

SREDNJI NIVO

Nakon završenog srednjeg nivoa, polaznik može da razume autentične tekstove iz svakodnevnog života, kao i da piše o svakodnevnim temama na jednostavnom nivou. Takođe, može da razume usmena izlaganja o svakodnevnim temama i sam da govori o takvim temama sa relativno dobrim izgovorom. Osim utvrđivanja gramatičkih znanja sa početnog nivoa, polaznik ih proširuje promenom nekih nepravilnih glagola, imenica i prideva; služi se svim glagolskim vremenima, ume da menja red reči, da istakne deo rečenice koji je važan i poznaje rečnik obrađen kroz teme iz udžbenika. Nivo znanja stečen tokom ovog kursa služi kao osnova za pripremu za polaganje testa iz norveškog kao stranog jezika na srednjem nivou.

VIŠI NIVO

Po završetku višeg kursa, polaznik može da čita autentične tekstove bez problema sa razumevanjem i da piše relativno složene tekstove bez mnogo grešaka. Osim toga, može da razume jednostavna izlaganja i razgovore na radiju i televiziji, ukoliko se radi o standardnom jeziku, ali i jednostavnija izlaganja na nekim drugim dijalektima. Zna da razgovara o složenim temama, savladao je u potpunosti osnove gramatike, a pritom poznaje i dobar deo njenih izuzetaka i osnovni fond reči. Nivo znanja stečen na ovom kursu služi kao osnova za pripremu za polaganje Bergentest-a.

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com