Intenzivni kurs nemačkog jezika A1/A2 nivo

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Miloja Zakića Prilaz 1, 2a, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
2-3 meseca
Vreme održavanja:
termini po dogovoru
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 30000 din

Opis kursa

 

 

Kursevi nemačkog jezika u našem centru organizovani su u malim grupama (od 3 do 8 polaznika) radi lakšeg savladavanja četiri jezičke veštine: slušanje, čitanje, pisanje, govor. Na osnovu ulaznog testiranja polaznici se raspoređuju u grupe prema nivou znanja.


Princip nastave je individialan pristup, odnosno uz poseban obzir predavača na pojedinačne potrebe svakog polaznika, i interaktivan, uz upotrebu najsavremenijih udžbenika, odgovarajućeg audiovizuelnog materijala i vežbi koje podstiču interakciju među studentima.


U fokusu nastave je razvijanje komunikativne kompetencije što znači da predavači polaznicima na dinamičan i zabavan način približe i jezik, i kulturu, umetnost i običaje zemalja nemačkog govornog područja.

 

UPISOM U FEBRUARU OSTVARUJETE POPUST NA INTENZIVNI POČETNI KURS NEMAČKOG JEZIKA;

50% popusta na A1 nivo (A1.1 + A1.2) i 20% popusta na A2.1 nivo

 

 

Opšte informacije:

  • Intenzitet nastave: 3 x 2 šk. časa ili 2 x 3 šk. časa nedeljno
  • Ukupan fond časova: 72 šk. časa
  • Trajanje kursa: A1- 3 meseca; A2.1 - 2 meseca; A2.2 - 2 meseca
  • Cena: 15,000 dinara
  • Potrebno je da se prijavi najmanje 4 polaznika da bi se kurs održao.


Cena obuhvata:

      • pohađanje kursa

      • polaganje završnog testa

      • individualne konsultacije sa profesorom

      • izdavanje sertifikata o završenom kursu

* Cena ne obuhvata trošak za nastavni material

 

Kriterijumi nivelacije od A1 do C2 nivoa u skladu su sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za učenje, nastavu i evaluaciju jezika (CEFR) preporučenim od strane Saveta Evrope. U tabeli se nalazi pregled jezičkih nivoa i fond školskih časova po kursu.

 

CEFR nivo

Nivoi prema programima

Fond školskih časova

A1

Einstieg

 NIŽI POČETNI

A1/1

40

A1/2

40

A2

Grundlagen

POČETNI

A2/1

48

A2/2

48

B1

Untere Mittelstufe

NIŽI SREDNJI

B1/1

48

B1/2

48

Mittelstufe

SREDNJI

B1/3

48

B2

B2/1

48

Gute Mittelstufe

VIŠI SREDNJI

B2/2

48

B2/3

48

C1

Fortgeschrittene Sprachkenntnisse

NAPREDNI

C1/1

64

C1/2

64

C2

Exzellente Sprachkenntnisse

VIŠI  NAPREDNI

C2/1

64

C2/2

64

 

CEFR: The Common European Framework of Reference for Languages

  

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com